Vandløbsmøderne giver værdi

Udgivet d. 19-11-2020

På Sydvestjysk Landboforenings fem netop afholdte vandløbsmøder var der gode drøftelser med de ca. 100 fremmødte lodsejere.

Vandløbsmøderne var i år coronasikrede med mindre forsamlinger, håndsprit og ingen håndtryk.

- På møderne gennemgik vi det seneste års fokuspunkter inden for afvanding, og vi havde gode drøftelser med de ca. 100 lodsejere der mødte op, beretter politisk rådgiver Stine Bundgaard.

Hun vurderer, at netop drøftelserne med lodsejerne er meget værdifulde:

- Vi kan aflevere nyeste viden og politiske dagsordener til dem, men mindst lige så vigtigt får vi en tilbagemelding på, hvilke oplevelser lodsejerne har. Jo flere erfaringer og førstehåndskilder, vi kan få input fra, jo stærkere bliver vi i vores arbejde med det politiske niveau lokalt og nationalt,  

Vandløbssyn i Varde Kommune

Sydvestjysk Landboforening gennemførte sammen med Varde Kommune og lodsejerne tre vandløbssyn i Varde Kommune i begyndelsen af november. Der var meldt 20 vandløbsstrækninger ind.

- Det betød, at vi kom ud i mange dele af kommunen. Problemstillingerne var af forskellig karakter, og derfor var der også forskellige resultater af vandløbssynene, fortæller Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening.

Et gennemgående tema på møderne var vandløbenes manglende kapacitet. Byer, veje og forsyningsselskaber har alle et stigende behov for at aflede vand igennem vandløbene, og det giver konkrete udfordringer med sumpede og oversvømmede marker. Reelt har samfundet et behov for at bortlede overfladevand, men det er mange gange landbruget, der står tilbage med regningen i form af tabt værdi i marken.

- Separatkloakering og vandløbenes kapacitet har længe været på dagsordenen – lokalt såvel som nationalt. Vi fortsætter det vedholdende pres på kommunerne og forsyningsselskaberne, fastslår Niels Laursen. 

Politiske dialogmøder

Landboforeningens samarbejde og dialog med kommunerne fylder meget.

- Vi har netop haft dialogmøde med det politiske niveau i både Varde og Esbjerg kommuner. Vi har en god tradition for at mødes 1-2 gange årligt og drøfte relevante emner og problemstillinger. Vi oplever, at politikerne interesserer sig for vores budskaber, og vi benytter altid lejligheden til at aflevere konkrete holdninger og ønsker. Det er ikke altid, at politikerne bider på i første omgang, men som bekendt så starter det med et frø, lyder det fra Niels Laursen.

Naturligt nok fyldte minksituationen en del på begge møder, men deltagerne drøftede også markvand, BNBO, separatkloakering, vandløbsvedligehold, byggetilladelser, brandkrav, klima og bæredygtighed, solceller og meget andet.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere