Esbjerg Kommune kortlægger kvælstoffølsom natur

Udgivet d. 27-06-2018

Har du heder, overdrev eller moser kan du få uanmeldt besøg.

Esbjerg Kommune har ansat en konsulent til, i sommeren 2018, at besøge udvalgte heder, overdrev og moser i Esbjerg og Fanø Kommuner. Det sker som led i kommunens kortlægning af potentielt kvælstoffølsom natur.

Kortlægningen skal bruges til generelt at understøtte og fremme en hurtigere og målrettet sagsbehandling, når landmænd ansøger om miljøgodkendelser til husdyrbrug. Kommunerne fik opgaven i forbindelse med landbrugspakkens vedtagelse i 2015, men Esbjerg er blandt de første kommuner, der sætter arbejdet i gang.

Alle kommuner skal senest næste sommer registrere ammoniakfølsom natur.

Som landmand bliver du hverken varskoet eller involveret, når besigtigelsen finder sted. Den kommunale konsulent færdes kortvarigt på området og registrerer plante- og dyreliv og noterer data om drift, pleje, tilstand og andet af betydning for forvaltningen af områderne.

 

 


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere