Markvandring i Gørding

Udgivet d. 11-06-2019

Kom og vær med til fremvisning af sortsdemonstration og stort forsøg med forskellige gylletyper

 

I Gørding, ved Vejrupvej 3, er der i samarbejde med Danish Agro sået vintersæds- og vårsædssorter i år. Desuden har vi i samarbejde med Nature Energy, også placeret et stort gødningsforsøg, med fire forskellige gylletyper i samme mark. I forsøget er der kørt gylle ud på tværs af afgrøderne den 1. april.  

I gødningsforsøget er følgende afgrøder repræsenteret: Vinterhvede, vinterrug og vinterbyg samt vårbyg, havre og vårhvede. Vårsæden er sået efter udbringning af gyllen og der er i alle led placeret NS 21-24 ved såning. Desuden har vi suppleret op med handelsgødning så alle afgrøder er gødet op til optimalt gødningsniveau, en af behandlingerne er dog ugødet og en anden er kun gødet med NPK gødning og har ikke fået gylle.

Der er i forsøget fokus på, hvor godt afgrøderne udnytter de forskellige gylletyper. Forsøgene ligger i fire gentagelser og der høstes og måles statistik på resultaterne.

Forsøgene fremvises på markvandringen den 18. juni kl. 19.00.

 

Der sluttes af på Gørdinglund, hvor Danish Agro er vært ved grillpølser og vand.

Skitse over gylleforsøg i Gørding.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere