Rettelse til resultater i vintersædsforsøg

Udgivet d. 06-12-2017

Fejl i tallene for dækningsbidraget er rettet i denne artikel.

Af planterådgiver Marie Uth

Grobund nr. 6 2017 er netop udkommet, og der har desværre sneget sig en fejl ind i artiklen om resultater i vintersædsforsøg på side 15.
Af tabellen om artssammenligningen er der fejl i tallene, og det er også forkert, at der refereres til DB 1. 
Det økonomiske resultat af de fire vintersædsarter er her i tabel 1 vist korrekt som DB 2, altså økonomien, efter at stykomkostninger og maskinomkostninger er trukket fra.

Vintersædsforsøget har været udlagt i Gørding i år på en JB3-jord med leret undergrund. Forfrugten var vinterraps, og forsøget har ikke været vandet. Hybridvinterbyg og hybridrug blev sået den 8. september 2016. Vinterbyg og vinterhvede blev sået den 22. september 2016.

Vintersædsart

Sort

Udbytte (hkg/ha)

DB II (kr./ha)

Vinterbyg

KWS Kosmos

65,4

1428

Hybridvinterbyg

Mercurioo

55,8

-120

Hybridrug

KWS Binnto

84,1

2819

Vinterhvede

Benchmark

93,6

4308

Tabel 1 Resultatet af dyrkning af fire vintersædsarter efter at stykomkostninger og maskinomkostninger er trukket fra. Der er regnet med KornBasens kornpris fra den 1. august i år.

I det følgende kan du se en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan økonomien er gjort op i artssammenligningen. I forsøget er der fuldgødet med NPK 21-3-10. I den nederste linje er der desuden beregnet dækningsbidrag, hvis 75 kg N er erstattet af gylle. Der er regnet med 30 tons gylle med 2,5 kg udnyttet N pr. tons. Værdien af gyllen er sat til 0 kr., og der er regnet med 15 kr. pr. tons til udkørsel.   

 

Vinterbyg

Hybridvinterbyg

Hybridrug

Vinterhvede

Udbytte (hkg/ha)

65,4

55,8

84,1

93,6

Pris (kr./hkg)

109

109

103

116

Indtægt (kr./ha)

7129

6082

8662

10.858

Udsæd

468

756

483

521

Ukrudt

403

403

403

403

Sygdomme

226

226

129

473

Skadedyr

96

96

96

96

Vækstregulering

0

0

104

0

Mangan

64

64

64

64

Handelsgødning

1606

1819

1606

2035

Stykomkostninger (kr./ha)

2863

3364

2885

3592

Dækningsbidrag I (kr./ha)

4266

2718

5777

7266

Etablering

1035

1035

1035

1035

Sprøjtning

360

360

480

480

Gødskning

280

280

280

280

Høst

1163

1163

1163

1163

Maskinomkostninger (kr./ha)

2838

2838

2958

2958

Dækningsbidrag II (kr./ha)

1428

-120

2819

4308

DB II (75 kg N erstattet af 30 t gylle)

1883

335

3274

4763

Tabel 2 Beregning af dækningsbidrag for de fire vintersædsarter i artssammenligningen.

Du kan læse hele artiklen i Grobund på side 15.

 


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere