Nyeste resultater fra forsøg med hestebønner

Udgivet d. 13-01-2022

Anvend PK 0-4-21 placeret i hestebønner og så hestebønnerne så tidligt som muligt

SAGROs planterådgiver Eva Tine Engelbreth medvirker på årets digitale plantekongres. I artiklen her beskrives de væsentligste punkter fra indlægget om hestebønner. Se blandt andet billedet der illustrerer forskellene på udbyttet når afgrøden er sået med en måneds mellemrum.

 

Af Eva Tine Engelbreth

I SAGRO har vi valgt at lave forsøg ud over dem, der udbydes hos SEGES. Det har vi gjort med baggrund i at se med en praktisk vinkel, og finde lette tiltag hos landmanden, for at øge og lave et stabilt udbytte i hestebønnerne, så de kan være attraktive at dyrke.

Vores forsøg er lavet på vandet sandjord JB 1 ved Karstoft. Jordprøvetallene ligger fint. Der er vandet i forsøgene og den omgivende mark med 25 mm vand 6 gange.

Med øje for optimering af udbyttet i hestebønner lavede vi i SAGRO et enkeltforsøg hos Lars i 2020, og med øje for tildeling af forskellige makronæringsstoffer. Så der blev tildelt 0 gødning, 2x2,5 kg Mangansulfat, 200 kg Kaliclorid, 200 kg Kiserit, 150 kg Trippelsuperfosfat, 156 kg N32 samt 350 kg PK 0-4-21. Alle gødningstyperne blev placeret ved såning den 23-3 2020, undtagen mangan som blev sprøjtet på planterne ad to gange.

Graf 1. Gødningstyper til hestbønner placeret ved såning. Udbyttet er fratrukket gødningsomkostningen. Forsøget er udført i 2020 i Karstoft på Vandet JB 1 jord.

På graf 1, kan man se de forskellige gødningstildelinger. De gødninger der toppede over den røde streg med merudbytte i forhold til 0 tildeling, efter af gødningsomkostningerne var trukket fra, var Kiserit, trippelsuperfosfat samt PK 0-4-21. Med disse tre gødningstyper in mente, formede jeg så 2021 forsøgene. 

I 2021 blev forsøget sået den 8-3 2021. Denne gang valgte jeg at give forskellige mængder af samme type gødning til hestebønnerne, dette kan ses på graf 2.

 

Graf 2. Gødningstyper til hestbønner placeret ved såning. Udbyttet er fratrukket gødningsomkostningen. Forsøget er udført i 2021 i Karstoft på Vandet JB 1 jord.

Resultatet var, efter at gødningsomkostningerne var trukket fra, at 350 til 525 kg PK 0-4-21 gav størst merudbytte. I 2020 havde jeg brugt Kali50 i en af tildelingerne, den havde jeg så skiftet ud med Patentkalium, hvilket også gav et hæderligt resultat og noget bedre end Kali50 året før. Og 75 kg Trippelsuperfosfat gav også et fint merudbytte.

I 2021 lavede vi også et forsøg med såtidspunkter for hestebønner. På billedet herunder som er taget den 15. juni, kan man se de tre forskellige såtidspunkter. Man ser at de der er sået den 5. maj lige er kommet op, imens de der er sået den 8. marts allerede er godt i gang med at blomstre.

Resultatet var nok ikke overraskende at de hestebønner der var sået den 8. marts gav størst udbytte. Dog de der var sået den 6. april, fulgte ganske fint med, men til gengæld de der var sået den 5. maj gav et væsentligt lavere udbytte, se graf 3. Dermed er det vigtigt at få sået hestebønner tidligt, ligeså snart jorden er tjenlig.

 

Graf 3. Forsøg med tre såtidspunkter i hestebønner 2021. Den 8. marts og 6. april samt den 5. maj.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Eva Tine Engelbreth Planterådgiver 96 29 66 40 21 41 95 08
Eva Tine Engelbreth


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere