Nåede du også at få de ekstra ædepladser klar?

Udgivet d. 05-08-2022

Der er også kommet nye regler for antallet af kobørster.

Der er kommet nye regler for hold af kvæg, som trådte i kraft 1. juli 2022. Det betyder andre krav til forholdene for nykælvere.

Hver eneste nykælver skal nu have sin egen ædeplads. Men hvordan går det så med at få implementeret den regel?

 - Jeg vil sige, at langt de fleste er rigtig godt med. Der kan selvfølgelig være enkelt steder, hvor man ikke er helt i mål endnu af forskellige årsager, men jeg er sikker på, det hører til fåtallet, siger Mia Stenbryggen Nielsen, der er bygningsrådgiver med indretning af kvægstalde som speciale ved Byggeri og Teknik, som bl.a. ejes af SAGRO. 

Som minimum gælder denne regel i 12 dage efter kælvning, eller indtil malkekoens fysiologiske balance er god. Her er det op til landmanden selv at vurdere koens tilstand. 

Bruger man malkerobotter, er dette først et krav i 2029. 


Huskede du også børsterne?

De nye regler omfatter også nye krav til antallet af kobørster. Her skal man være opmærksom på, at der er forskellige krav til konventionelle og økologiske besætninger.

Her skal man være opmærksom på, at man ser på størrelsen af de hold, som køerne går i.

I konventionelle besætninger er kravet, at der skal være én roterende børste pr. 50 køer, og man "runder op og ned" omkring de 75 køer. 

Det vil sige, har man 74 køer i ét hold, er det et krav, at der skal være mindst én roterende børste. Har man 75 køer, skal der mindst være to børster. Har man et hold køer på 124, er kravet stadig to børster. Er holdet pludselig 125, skal man have tre. 

For økologier er kravet anderledes. Her er kravet også én roterende børste pr. 50 køer. Men har man 51, skal man have to børster. Og har man 101 køer i et hold, skal disse have adgang til tre børster osv.

Undtagelserne

Kravet om kobørster gælder både for goldkøer og lakterende køer. 

 - Der er dog områder, der er undtaget, siger Mia Stenbryggen Nielsen. 

Områder, der er undtaget, er syge- og enkeltkælvningsbokse. Det samme gælder områder, hvor køerne kun opholder sig i kort tid. Det kan f.eks. være et område, hvor koen insemineres eller undersøges af en dyrlæge. 

For kalve er minimumsantallet én børste – desuagtet holdstørrelsen. Desuden er det ikke et krav, at den børste, de har adgang til, skal kunne rotere. Men børsten skal selvfølgelig været placeret i en højde, hvor kalvene kan nå den. 

 - Der kan være mange regler at holde styr på. Men hvis man er i tvivl om, hvorvidt alt er helt i orden, kan man altid ringe til os, og så kan vi lave en gennemgang. Også med henblik på, at der kommer flere regler i 2024, siger hun.

De regler, der trådte i kraft 1. juli 2022, kan man læse mere om her. Her finder man også de regler, som træder i kraft 1. juli 2024. 

Der kan være mange regler at holde styr på. Men hvis man er i tvivl om, hvorvidt alt er helt i orden, kan man altid ringe til os, og så kan vi lave en gennemgang. Også med henblik på, at der kommer flere regler i 2024." - Mia Stenbryggen Nielsen, rådgiver hos Byggeri og Teknik

Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere