Pas på brandsikring, når du udvider

Udgivet d. 09-09-2021

Det kan blive dyrt i brandsikring, hvis du planlægger at forlænge din stald – eller lave anden udvidelse.

Den nye brandadskillelse var billigere end at brandsikre både det gamle og det nye byggeri, som ellers er et krav, når nyt og gammelt bygges sammen.

Drømmer du om at forlænge den eksisterende stald, bygge maskinhuset om til kalve eller lave spalterne om til dybstrøelse?

Sådan er det helt sikkert mange, der har det. Men drømmen kan blive dyrere end ventet at føre ud i livet. For nye regler om brandsikring betyder, at det nogle gange kan være billigere at lave en helt ny bygning 10 meter fra den gamle end det er at forlænge den eksisterende.

Den oplysning kom bygningsrådgiver i Byggeri & Teknik, Rasmus Kjelsmark Nielsen, med, da SAGRO Kvæg holdt bedriftsbesøg på Hedebo I/S. Omkring 100 landmænd deltog i besøget.

Ejendommen drives af Niels og Heidi Laursen. Og her blev der sidste år taget en ny velfærdsafdeling i brug samtidig med at der blev installeret nye robotter. Udover at drive landbrug er Niels Laursen formand for Sydvestjysk Landboforening.

- Det viste sig at være billigere at lave en brandmur mellem den nye og den gamle afdeling end at bygge dem sammen og skulle igennem en brandsikring, fortalte Rasmus Kjelsmark Nielsen.

Det forholder sig nemlig sådan, at hvis man opfører bygningen mindst ti meter fra den eksisterende bygning, eller bygger man en brandadskillelse mellem den eksisterende bygning og udvidelsen, slipper man for at revurdere de eksisterende bygninger.

Hos Niels Laursen blev løsningen en brandadskillelse mellem nyt og gammelt, da det var den billigste løsning, ift. at sikre hele anlægget efter de nye regler.

En velfærdsafdeling med et dybstrøelsesafsnit samt nye malkerobotter har forbedret sundhed og ydelse markant.

Flere faldgruber

Der er også andre ombygninger, der udløser krav om at revurdere brandsikringen efter den nye praksis.

Hvis du bygger en eksisterende stald om, så gulvkonstruktionen ændres fra for eksempel spalter til dybstrøelse eller man ændrer på flugtvejene.

Det udløser også krav om byggetilladelse, certificeret brandrådgivning og brandsikring at ændre anvendelsen af en bygning fra for eksempel maskinhus til stald.

Sagsbehandlingen lå tidligere i kommunerne. Den er nu lagt over til den certificerede brandrådgiver. Sådan en er der også ansat i Byggeri & Teknik.

Udover at rådgive om og projektere brandsikring, er der certificerede brandrådgiver også underlagt et omfattende krav til dokumentation, som er med til at øge omkostningerne i et byggeprojekt, understregede Rasmus Kjelsmark Nielsen.

  • Fakta
  • 100 deltog i bedriftsbesøget.
  • Ejendommen drives af formand for Sydvestjysk Landboforening, Niels Laursen og hans hustru, Heidi.
  • Den har tidligere været drevet af formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Peder Philipp.
  • I 2020 blev en ny velfærdsafdeling og nye Lely A5 robotter taget i brug i stedet for de gamle A3 robotter. Begge dele har smittet markant af på resultaterne.
  • De nye robotter er placeret i det nye staldafsnit.
  • Der er 430 køer på ejendommen.

Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere