Anbefaler alarm mod dødbringende gyllegas

Udgivet d. 28-05-2019

Flere alvorlige ulykker med den farlige ”gyllegas” ‐ svovlbrinte i dette forår satte gang i en proces hos Byggeri & Teknik I/S i Herning.

‐ En række ulykker med svovlbrinte gennem foråret berørte os, og vi blev hurtigt enige om, at vi ville yde vores bidrag, siger direktør Flemming Hedegaard, Byggeri & Teknik, som afsøgte markedet og fandt frem til en allerede kendt teknologi, som kan forbedre sikkerheden for både landmændene og deres medhjælpere, når de arbejder med gylle.
Løsningen er en alarm, der advarer, når koncentrationen af dampe, når et vist niveau.
‐ I flere andre erhverv er en svovlbrintemåler en hel naturlig del af medarbejdernes påklædning, når de arbejder på steder, hvor den dødbringende og uberegnelige svovlbrinte kan forekomme.

Det er bare ikke almindeligt i landbruget, men det vil Byggeri & Teknik I/S nu arbejde for, at det bliver, siger Flemming Hedegaard.
Formålet er at udbrede kendskabet til en god teknologi til at forebygge ulykker, fremfor at basere sikkerheden på tommelfingerregler og rutiner.

 

Test gav gode erfaringer
Byggeri & Teknik har testet svovlbrintemåleren i flere stalde, hvor den afslørede fejl i gyllesystemer, som medførte spredning af gyllegas.
‐ Vi er sikre på, at alarmen er en del af løsningen, siger projektleder, teknikrådgiver Kurt Mortensen.

- Den lille måler advarer kun, når der er noget at advare omkring. Testen har været foretaget i flere stalde, og måleren kan bruges både hos kvæg, svin og i øvrigt hos alle andre, hvor der er risiko for svovlbrinte‐udvikling.
Der findes mange tommelfingerregler for, hvordan man kan opdage svovlbrinte, og hvad man skal gøre for at passe på. Men det mest sikre er at vide - fremfor at gætte på – hvad luftens indhold af svovlbrinte er.
‐ Man må ALDRIG stole på en fornemmelse, for efter blot en uges test oplevede vi, at den samme stald nogle gange gav problemer og andre gange ikke, så man kan aldrig vide sig sikker, siger Kurt Mortensen.


Noget af det mest enkle og pålidelige at måle med, er en lille detektor på størrelse med en tændstikæske. Den kan placeres på tøjet eller endnu bedre, på støvleskaftet. Svovlbrinte er en smule tungere end atmosfærisk luft og frigives ved arbejde med blandt andet gylle, så koncentrationen bevæger sig nedefra og opefter.
Byggeri & Teknik har valgt at sætte sig i spidsen for en kampagne, der skal udbrede kendskabet til, hvor farlig svovlbrinte er.
‐ Detektoren sælges sammen med en rådgivningssamtale, for det er vigtigt, at de eventuelle alarmer, som måleren giver, også bliver taget alvorligt, og at man efterfølgende udbedrer eventuelle tekniske skader på gyllesystemet, frem for at man lader måleren ligge, siger direktør Flemming Hedegaard.
Detektoren bør findes på alle landbrug, hvor man håndterer gylle. Den er prisbillig, enkel, sikker - og kalibreringen kan holde i 2 år. Det er en meget billig sikkerhed, siger Flemming Hedegaard.

Video hos Sven Agergaard

Svovlbrintemåleren er testet hos svineproducent Sven Agergaard, Herning.

"Det er utrolig vigtigt, at vi bruger den teknologi, der er til rådighed for at undgå skader og dødsfald. Vi skal passe på hinanden", siger han i videoen.

Fakta om svovlbrinte

Hvad er svovlbrinte?
Svovlbrinte (H2S) er en særdeles giftig gas, hvis lugt ofte beskrives som ”rådne æg”.
Gassen er lumsk, da den lammer lugtesansen.
Svovlbrinte stinker, men dræber uden lugt. Derfor er det ikke muligt at afgøre ved hjælp af
lugtesansen, om en lokalitet er farlig på grund af en forekomst af svovlbrinte.
Giftvirkningen er som cyanids, idet cellernes forhindres i at optage ilt, så de dør, ligesom hvis der var iltmangel.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere