Nye koncepter, bæredygtighed og udvikling har været vejen frem på bedriften og herregården Ausumgaard

Udgivet d. 12-09-2022

Fremtidens forbrugere vil komme til at stille endnu højere krav til de fødevarer vi producerer. Det skal vi kunne honorere mener Kristian Lundgaard-Karlshøj.

Youngtour er en årlig begivenhed hvor SAGROs unge rådgivere mødes for at styrke fællesskabet og det tværfaglige samarbejde mellem afdelingerne i virksomheden.

Fremtidens rådgivning skal være med til at rykke SAGROs kunder skridtet videre i en branche med konstant udvikling. Derfor vægtes det højt at bruge tid og kræfter på at uddanne og udvikle den nye generation af rådgivere.

Turen gik i år til bedriften og Herregården Ausumgaard nord for Holstebro. Her driver Kristian og Maria Lundgaard-Karlshøj et moderne landbrug med kyllinge- og svineproduktion samt planteavl – og med stort fokus på bæredygtighed og vedvarende energi. Samtidig arbejdes der med at udvikle nye koncepter og nicheprodukter i tæt samspil med lokalsamfundet.

 

Der blev i 2012 opstillet fire vindmøller ved Ausumgaard.

På Ausumgaard er bæredygtighed helt strategisk sat i centrum. Vindmøller og biogas producerer blandt andet energi til ejendommen. Og medarbejderudvikling er i højsædet, mens innovationen på landbrugsvirksomheden sker i tæt samarbejde med lokalområdet. 

Fordi de på Ausumgaard har været åbne og velvillige til at inddrage lokalsamfundet i beslutningerne på bedriften har de haft forholdsvis let ved at opstille fx vindmøller og lave deres biogasanlæg.

 

Der tjenes i øjeblikket gode penge på biogassen fra Ausumgaard - blandt andet grundet de høje prisstigninger som følge af krigen i Ukraine.

I 2020 fik Ausumgaard sammen med Vestjyllands Andel ideen til at etablere et test- og demonstrationsanlæg til produktion af græsprotein. 

Produktionen af græsprotein er forholdsvis ny. Perspektiverne i produktionen er meget lovende, fordi græsprotein kan løse nogle af landbrugets udfordringer i forhold til bæredygtighed. Dansk landbrug importerer i dag meget soja fra især Sydamerika. Nu ser det ud til, at det kan lykkes at udvinde et optimalt planteprotein til brug i foder ved at forarbejde græs. Det vil være et kæmpe skridt i den rigtige retning, hvis landbruget på sigt skal kunne source bæredygtigt foder.

I praksis udvindes græsprotein ved at græsset hentes ind fra marken, snittes fint og presses. På den måde adskilles plantesaft- og fibre. Selve proteinet udvindes af plantesaften ved at slynge denne i en centrifuge.

Se filmen med de unge rådgiveres besøg på Ausumgaard

 


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere