Landeriet vil give sårbare unge mod på livet

Udgivet d. 01-03-2021

Landeriet er et nyt tilbud for sårbare unge med interesse for landbrug. Her kan de tage en ungdomsuddannelse i trygge rammer og samtidig udvikle sig som mennesker.

Søren og Birgitte Bundgaard vil arbejde for, at sårbare unge får den nødvendige støtte til at opnå et godt og meningsfyldt liv.

Når Landeriet efter planen slår dørene op for de første elever til august, vil undervisningen tage udgangspunkt i det praktiske og det arbejdsfællesskab, man har i landbruget.

- Her er vi alle gensidigt afhængige af hinanden, og dyrene skal jo passes, bemærker Søren Bundgaard.

Han er 5. generation på slægtsgården Bundgaard, der ligger tæt på Herning, og som altså inden længe skal danne rammerne om en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge i alderen 16 - 25 år. Her er plads til i alt 12 elever, hvoraf de otte vil have mulighed for at bo på gården.

- Min hustru Birgitte og jeg har længe knoklet med ideen om at starte et tilbud som Landeriet. Vi har stort set altid arbejdet med undervisning på specialområdet, og da Birgitte tog sin kandidatgrad i pædagogisk psykologi, skrev hun speciale om at bruge dyr som omdrejningspunkt for læring, beretter Søren Bundgaard.

Selv om markedsføringen hidtil har begrænset sig til et par Facebook-opslag, har parret allerede fået en masse positiv respons fra forældre i hele landet, ligesom der også er kommuner, som har vist interesse for et fremtidigt samarbejde. Et af opslagene er nu blevet delt over 4400 gange.

En anden vej end den boglige
De unge, som tilbuddet retter sig mod, kan for eksempel være unge med autisme, eller de kan have ADHD eller generelle indlæringsvanskeligheder. Fælles for de fleste af dem er, at de har svært ved at bringe deres kompetencer i spil, og at de trives bedst i mindre rammer.

- De har været igennem det boglige i grundskolen og har måske ikke fået så positive erfaringer med derfra. Her prøver vi en anden vej, hvor vi har de unges fremtid for øje. Vi har fokus på at gøre dem klar til livet efter Landeriet og hjælper dem med at blive afklaret i forhold til deres fremtidige boforhold og beskæftigelse. Med en genkendelig dagsstruktur, meningsfulde aktiviteter og et godt fællesskab vil vi give dem succesoplevelser og mod på livet, fortæller Søren Bundgaard, der sammen med Birgitte ser utroligt meget frem til den nye livsstil, hvor de bliver både faglærere og forstanderpar for de unge mennesker.

Gården drives økologisk. Der er 50 hektar med planteavl og lige nu ni opstaldede heste. Derudover er det Søren og Birgittes plan at opbygge en lille produktion med frilandsgrise foruden kødkvæg, får og fjerkræ.

De unge vil kunne vælge mellem to faglinjer: en landbrugslinje og en hestelinje, og de vil have mulighed for at medbringe egen hest.

Opbakning fra samarbejdspartnere
Landeriet forventes etableret som en selvejende institution tilknyttet foreningen Jysk Børneforsorg/Fredehjem - en non-profit organisation med mere end 100 års erfaring, som arbejder for at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare børn, unge og familier.

- Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet. Søren og Birgitte har begge et stort engagement og en stor lyst til at gøre en forskel, og nu er vi i gang med processen med at få stiftet en selvejende institution lyder det fra Poul Erik Clausen, der er generalsekretær i Jysk Børneforsorg/Fredehjem.

Hos rådgivningsvirksomheden SAGRO glæder man sig over at kunne hjælpe en kunde med at sætte fokus på social bæredygtighed - i dette tilfælde gennem uddannelse.

- Vi ser en del landbrug, der ansætter unge med særlige udfordringer. Landmændene fortjener virkelig ros for at være rummelige og på den måde være med til at få de unge ud i konkrete job, konstaterer Linda S. Hede, der er løn- og HR-rådgiver hos SAGRO.

Hun fortæller, at virksomheden også støtter op om social bæredygtighed i landbruget gennem et tæt samarbejde med landboforeningerne og ved at gøre brug af et stort netværk generelt.

Bliv klogere på FNs verdensmål nummer 4, ”Kvalitetsuddannelse”, her.

Og bliv klogere på FNs verdensmål nummer 8, ””Anstændige jobs og økonomisk vækst”, her.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Lisbeth Tønning Afdelingsleder, Miljø 76 60 23 66 20 18 48 09
Lisbeth Tønning

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

STU er en treårig uddannelse for unge, der har behov for et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb, der tilpasses den enkeltes ressourcer, behov og interesser.

I løbet af uddannelsen udvikler de unge deres personlige, sociale og faglige kompetencer og bliver afklaret om deres fremtidige beskæftigelses- og boform. Det sidste år på studiet kommer de ud i flere praktikker.

Landmændene fortjener ros for at være gode til hjælpe sårbare unge i arbejde, siger Linda S. Hede, løn- og HR-rådgiver hos SAGRO.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere