Overraskende udvikling af resistens hos enårig rapgræs

Udgivet d. 26-03-2021

Som et af få steder i verden er der i Danmark fundet udbredt herbicidresistens hos enårig rapgræs under markforhold.

Foto: Nis Callesen, LandboSyd

Hele 12 populationer af enårig rapgræs er testet positive for ALS-resistens. 5 prøver er testet hos Aarhus Universitetet, Flakkebjerg og 9 er testet hos Bayer. To prøver går igen. De testede planter er i overvejende grad indsamlet på lokaliteter, hvor planteavlskonsulenter på forhånd har haft mistanke om resistens. Hidtil er resistens hos enårig rapgræs set på eksempelvis golfbaner, hvor der behandles intensivt.

Det foruroligende er, at to populationer har udviklet resistens i henholdsvis et frøgræssædskifte og et kornsædskifte, mens de øvrige populationer findes på majsarealer.

Ofte har majs været dyrket på samme areal igennem en årrække, men der er også eksempler på resistensudvikling i majs i sædskifte. Det betyder, at der er en stor risiko for, at der i alle sædskifter, hvor der i en længere årrække hyppigt er anvendt ukrudtsmidler med ALS-virkemekanismen, kan være udviklet resistens.

Husk integreret plantebeskyttelse
- Vi har anset enårig rapgræs, der er det mest udbredte ukrudt, for at være en ukrudtsart, som har lav risiko for resistensudvikling. Derfor er disse fund af resistens en klar besked om, at det er vigtigt at tænke IPM - altså integreret plantebeskyttelse - ind alle steder i dyrkningen, fortæller Poul Henning Petersen, landskonsulent i planteværn ved SEGES.

Bayer har udført analyser af prøverne indsamlet i majsmarker. I mange majsmarker bliver der anvendt 1 til 2 behandlinger med MaisTer, som er det eneste effektive middel mod græsukrudt i majs.

- Vi følger situationen meget nøje. Både for landmænd og os som producent af flere vigtige ALS-ukrudtsmidler som MaisTer, Cossack OD og Atlantis OD, er det vigtigt at imødegå resistensudviklingen, siger Maria Rosen, Bayer.

Der findes ingen lette løsninger. IPM er en værktøjskasse med mange redskaber, og de skal alle sammen i brug. Sædskiftet et det vigtigste. I sædskifter med meget stor andel vintersæd, er det er nødvendigt at have nogle vårafgrøder, som sanerer mod græsukrudtet. Og majs skal tilsvarende dyrkes i sædskifte med græs og korn, så bekæmpelsen ukrudt sker med så stor diversitet som muligt.

For yderligere oplysninger kontakt:
Poul Henning Petersen, SEGES, tlf. 20102297
Søren Lykkegaard Hansen, Bayer, tlf. 20431275

Læs mere på Landbrugsinfo.

Eller her på Aarhus Universitet - Institut for Agroøkologi 

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Michael Troelsgaard Afdelingsleder, Grovfoder 76 60 23 94 40 91 30 76
Michael Troelsgaard


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere