SAGRO er med til at sikre endnu en kunde en stor naturpris

Udgivet d. 03-06-2021

For en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en værdifuld hedemosenatur har naturlandmand Martin Sandager netop modtaget 15. Juni Fondens Naturpris på 200.000 kr.

Naturprisen blev overrakt af Helene Kähler Hjenner, der er formand for 15. Juni Fondens bestyrelse.

Martin Sandager fra Grindsted har for egne midler påbegyndt et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe Kragelund Mose, der huser værdifulde og sjældne planter og sommerfugle. Han har stor fokus på de særlige naturværdier i den lysåbne hedemose, og han målretter sin naturpleje derefter i samråd med Vejen Kommune, som havde indstillet ham til prisen, og rådgivningsvirksomheden SAGRO.

 - Rådgiverne har sammen med biologerne fra kommunen utvivlsomt en stor andel i prisen, lyder det fra naturlandmanden, der - som han selv beskriver det - ganske enkelt er drevet af ønsket om at lave noget lækker natur.

Han gik i gang med det store projekt for omkring fire år siden uden det mindste kendskab til hverken landbrug eller naturpleje.

- Udover den tætte dialog med kommunen og SAGRO får jeg meget hjælp af min gode landmandsnabo, Lars Peter Jørgensen. Han har hjulpet mig meget med at finde ud af, hvordan man kan gribe opgaverne an, og jeg lærer hele tiden noget nyt, beretter Martin Sandager.

Hen ad vejen har hans initiativer desuden inspireret flere af de øvrige lodsejere i Kragelund Mose til at deltage i indsatsen for naturretableringen og -plejen i mosen.  

Vandbøflernes brede klove er med til at gøre dem særdeles velegnede i moseområder.

En ildsjæl med fart på
Hos SAGRO lægger naturrådgiver Rasmus Filsø Løbner ikke skjul på, at han er pavestolt af Martin Sandager.

- Martin har opkøbt jord ad flere gange, og det er gået stærkt. Han er en sand ildsjæl, og indimellem kan vi næsten ikke følge med, bemærker Rasmus Filsø Løbner med et stort smil.

Foruden faglig rådgivning og sparring står SAGRO for alt det administrative såsom tilskudssøgning, indberetninger og opretholdelse af regler og krav.

For to år siden modtog en anden SAGRO-kunde, parret Michael Baun og Bente Villadsen fra Fanø, også en fornem pris fra 15. Juni Fonden. Parret var indstillet til prisen af den daværende rådgiver fra SAGRO, Sydvestjysk Landboforening, Nationalpark Vadehavet og Fanø Kommune.

Bøfler og ponyer afgræsser fortrinligt
Martin Sandager får tilskud for at afgræsse et område, der efterhånden spreder sig over omtrent 100 hektar. Foruden kreaturer har han Exmoor-ponyer,  der er den ældste og mest primitive af de indfødte, britiske ponyer, og så har han for nylig købt en mindre flok vandbøfler.

- Vandbøflerne er fantastiske. Dem forventer jeg meget af. Køerne vil ikke altid gå ud i den våde mose, men det generer ikke vandbøflerne, fortæller han og fortsætter:

- Det er ret fantastisk at se, hvordan dyrene er små landskabsingeniører. Meningen er, at jeg skal lave mindre og mindre, og dyrene skal lave mere og mere. Jeg har ikke fokus på produktion, men nærmere på lav input og lav output.

Modtageren af Naturprisen, Martin Sandager, har bl.a. opsat 300 fuglekasser i moseområdet og udgravet en række søer.

Projektansøgning gav kontant pote
I sommeren 2018 fik  Martin Sandager med hjælp af rådgivere fra SAGRO formuleret og indsendt en projektansøgning, hvilket resulterede i, at han fik bevilget 550.000 kr. fra Den Danske Naturfond til rydning af Kragelund Mose samt indkøb af læskur og fangfold. Det er primært de hurtigt-voksende birk og pil, der skal holdes nede, så de ikke ”kvæler” de mere sarte arter og sjældne arter, der findes i området.

 Den nu prisbelønnede naturlandmands arbejde med at etablere helårsgræsning som forsøg på at skabe et ekstensivt og holdbart plejeprogram kan vise sig at blive banebrydende for indsatsen for den trængte biodiversitet i lignende områder. 

Der er dog også torne i paradis. I næste uge får Martin Sandager besøg af folk fra SEGES og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet. De er i gang med et samarbejdsprojekt, hvor de kigger på, hvorledes støtteordninger kan skrues mere hensigtsmæssigt sammen, så de bedre understøtter biodiversiteten. Det er der nemlig hårdt brug for ifølge prismodtageren.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Rasmus Filsø Løbner Teamkoordinator natur 96 29 66 36 22 80 82 20
Rasmus Filsø Løbner

Se fondens film fra prisoverrækkelsen - den varer ca. 3 min. og byder på flere korte udtalelser.

En helt særlig fauna

Faunaen i Kragelund Mose er helt særlig. Her vokser flere sarte arter, der ikke tåler at blive overskygget. Det gælder ikke mindst den sjældne Otteradet ulvefod. I løbet af to år er dens antal i mosen fordoblet.

Området er også hjemsted for den sjældne sommerfugl Moserandøje.

Den Danske Naturfond har beskrevet genopretningen af Kragelund Mose. Det finder du her.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere