De jyske marker bliver mere og mere Faunastribede

Udgivet d. 26-08-2021

Rundt omkring på de midt- og vestjyske marker kan man spotte flere og flere faunastriber. I år er der kommet 160 km til. Også uden for landbruget breder interessen sig.

Mange landmænd, kommuner, grundejerforeninger m.fl. vil gerne gøre en indsats for at fremme variationen i naturen.

Faunastriber-projektet, hvor lokale landmænd i samarbejde med rådgivningsvirksomheden SAGRO, kommunerne, og flere grønne organisationer etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekter, fugle og pattedyr, kører nu på sjette år.

Interessen for at få sået faunastriber, og dermed være med til at skabe bedre betingelser for flora og fauna og øge biodiversiteten, er fortsat stor. Siden projektets start i 2015 er der nu sået mere end 1160 km - eller ca. 5000 farverige striber á tre meters bredde i SAGROs område, og flere grundejer- og haveforeninger er nu også begyndt at vise interesse for at få sået Faunastriber.

Samtidig stiger lysten til at være med til at fremme biodiversiteten i samfundet generelt - blandt andet takket være tiltag som ”Vild med vilje” – en bevægelse for alle, der vil gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig.

- Vi er helt klart begyndt at få konkurrence fra andre aktører, der tilbyder andre fauna- og blomsterblandinger, hvilket jo er positivt. Nogle vil gerne have flere blomster i deres striber. Faunastriber-blandingen er ikke først og fremmest sammensat for at være en fryd for øjet. I stedet har den flerårige frøblanding en lang og forskelligartet blomstringsperiode, hvor blomster såsom rødkløver, honningurt, boghvede, solsikke og cikorie afløser hinanden og dermed gavner naturen i en længere periode, forklarer naturrådgiver hos SAGRO, Nicolai Smed Kjær.

- Det nemme koncept er en af projektets styrker, siger Jens Simonsen, der har været med til at starte projektet op.

Nemt koncept hitter
Faunastribeprojektet er et godt og nemt koncept efter princippet ”Gør det simpelt”. Landmanden lægger vederlagsfrit jord til og betaler maskinstationen for at gøre arbejdet med såning. Til gengæld skal han ikke gøre andet end tage telefonen og melde sig til.

- Denne enkelthed er en væsentlig årsag til de flere tusinde faunastriber. Landmanden vil gerne gøre en indsats for naturen, men han får ikke foretaget det praktiske med såningen, fordi hverdagen er fyldt med andre vigtige gøremål, vurderer Jens Simonsen, bestyrelsesmedlem i Herning-Ikast Landboforening.

Mange natur-dilemmaer
Når man vil lave indgreb i naturen for at hjælpe den, har Faunastriber-projektet dog også vist, at der hurtigt kan opstå dilemmaer; skal der alene sås hjemmehørende arter, og hvorledes laver man faunastriber, som både tilgodeser fugles behov for at have noget jord at bade i, insekters behov for nektar og pollen, pattedyrs behov for vinterføde, og frøføde til fuglene i vinterperioden?

Også vigtigheden af, at faunastriberne ligger i flere år af hensyn til de jordboende insekter sat op mod problemer med, at faunastriberne efter få år er overgroet med kvik er blevet debatteret blandt de mange forskellige aktører, og der er blevet indgået mange kompromisser.  

SAGROs huse er også blevet faunastribede

Ved SAGROs huse i Billund og Esbjerg er der blevet etableret faunastriber.

I Billund er der anlagt en faunastribe på 175 meter, mens der i Esbjerg er skabt en kombination med en barjordsstribe, en faunastribe og en blomsterstribe på i alt ca. 75 meter.

De Faunastriber, som er blevet etableret i det midt- og vestjyske alene i 2021, fordeler sig sådan:

Holstebro og Struer Kommuner: 58,85 km
Herning Kommune: 40,7 km
Varde og Esbjerg kommuner: 30 km
Billund og Vejen kommuner: 12,5 km
Ringkøbing-Skjern Kommune: 15,9 km

I ALT 157,95 kILOMETER

- Med Faunastriberne er vores landmænd med til at gøre en positiv forskel for naturen på forholdsvis enkel vis, konstaterer naturrådgiver hos SAGRO, Nicolai Smed Kjær.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Nicolai Smed Kjær Naturrådgiver 76 60 21 85 25 57 99 77
Nicolai Smed Kjær

Det praktiske

Det er den enkelte landmand, der lægger jord til og betaler for etableringen af faunastriberne, mens frøene betales af den lokale kommune. Udover indkøb af frø involverer kommunerne sig i projektet med rådgivning og økonomisk støtte til det organisatoriske.

Prisen for 800 meter faunastriber i 3 meters bredde fordelt på maks. fire lokaliteter (inklusiv frø) er på 1.200 kr. + moms. SAGRO hjælper ikke med etablering af faunastriber hos andre virksomheder, da projektet er udviklet til dansk landbrug.
Læs mere på faunastriber.dk. Her kan du også læse om andre nemme tiltag, der skaber bedre betingelser for naturen.

Har du spørgsmål om såning af Faunastriber på dine arealer, kan du kontakte Nicolai Smed Kjær - se kontaktinfo herover.

 

Et samarbejdsprojekt mellem landbruget og grønne organisationer

Faunastribe-projektet startede som et lokalt samarbejde mellem Herning-Ikast Landboforening og lokalafdelinger for Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Biavlerforening og Stående Jagthunde i Danmark i 2015. Også Danmarks Jægerforbund og landsforeningen Plantning og Landskab er med i samarbejdet.

Siden har projektet bredt sig til store dele af landet med såning af striber flere tusinde steder.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere