SAGROs STORE ÅRSKAVALKADE

Udgivet d. 21-12-2018

SAGRO gør status over året, der er gået

SAGRO har samlet stort og småt i denne årskavalkade over begivenheder der er sket i 2018. 

 

Varde Kommune uddelte priser til landmænd

Da landmændene i Varde kommune i januar blev inviteret til stormøde på byens rådhus, var det starten på et nyt initiativ. 130 landmænd mødte op. Et højdepunkt var uddelingen af to helt nyindstiftede priser. ”Årets unge landmand” blev Kristian Schmidt Sørensen fra Årre, men Søndergård I/S, Næsbjerg blev  valgt som modtager af "Iværksætter- og udviklingsprisen 2017".

 

Guld og grønne marker

SAGROs økonomikonference gav svar og rejste spørgsmål. Omkring 100 landmænd og folkevalgte fandt vej til Billund for at blive klogere på en analyse af de 400 tidlige regnskaber, som SAGRO har gennemgået sammen med tre andre rådgivningsvirksomheder.

På dagen redegjorde medarbejdere fra SAGRO for en tolkning af de langt overvejende positive regnskabstal. Der var dog også løftede pegefingre og en opfordring til at holde fokus på produktionsomkostningerne, da de gode tal et langt stykke var begrundet i høje priser.

 

Bye bye til bilag

2018 blev året hvor rigtig mange af SAGROs kunder tog regnskabsprogrammet Summax i brug for at spare tid på kontoret. Hør hvilke fordele Lone og Søren Kjær Poulsen fra Dortheasminde ser i brugen af programmet.

 

 

 

SAGRO præsenterer godt 2017-regnskab

SAGRO kom ud af 2017 med et flot resultat på 8,5 mio. kr. ud af en samlet omsætning i SAGRO og datterselskaber på 294 mio. kr.  År 2017 var det første år, hvor fusionen mellem Heden & Fjorden og Jysk Landbrugsrådgivning skulle stå sin prøve, og den er mere end bestået. - Det er et rigtigt tilfredsstillende resultat i et udfordret marked, sagde adm. direktør Torben Jensen.

 

Stort fremmøde til info-aften om generationsskifte

I år 2026 vil der være halvt så mange landmænd under 40 år, som i dag, advarede SAGROs cheføkonom Morten Dahl Thomsen på en velbesøgt informationsaften om generationsskifter. Samtidig vil 40 procent af landmændene være over 60 år.

På aftenen skitserede SAGROs rådgivere en række scenarier for, hvordan vi kan være behjælpelige med at at gennemføre generationsskifter.

- Får vi lavet fornuftige etableringer, kan der sagtens blive drevet gode landbrug, sagde Morten Dahl Thomsen.

 

ØkologiRådgivning Danmark omstrukturerede ledelsen

Erik Andersen blev ny direktør i ØkologiRådgivning Danmark. I forbindelse med, at direktør Ole Bloch Engellyst valgte at søge nye udfordringer, valgte bestyrelsen at omstrukturere ledelsen.

Den vil fremover bestå af de to nuværende ledere for henholdsvis kvæg- og planterådgivning, Erik Andersen og Claus Østergaard. Erik Andersen fik titel af direktør, og Claus Østergaard har fortsat titel af og funktion som plantechef.

 

Nej til fusion mellem landboforeninger

Medlemmerne af Holstebro Struer Landboforening sagde på foreningens generalforsamling nej tak til en fusion med naboforeningen Herning-Ikast Landboforening. Bestyrelsen tog det som tegn på tilfredshed med arbejdet i foreningen.

 

Landmænd flytter instrumentbrættet ind på kontoret

SAGRO har samarbejdet med SEGES om udviklingen af et såkaldt ”dashboard”, som giver et økonomisk overblik her og nu. SEGES har valgt godt 60 testpiloter ud blandt SAGROs kunder. Mads Krog er en af dem. Det er en forudsætning, at de kører Summax har Ø90 budget og løbende bogføring.

- Tanken er give landmanden et meget aktuelt billede, så han enten kan reagere straks selv, eller søge svar ved SAGROs rådgivere, siger direktør SAGRO Regnskab, Palle Høj.

 

En søndag hvor der blev danset med køer

En stribe af SAGROs økologiske landmænd deltog i Økodag 2018. Her er det billeder fra Nørremosegaard ved Brande.

 

SAGRO fik pimpet de unge til en fremtid i landbruget

SAGRO lancerede temaet ”Pimp din karriere” på karrieredag for kommende produktionsledere som var på besøg hos SAGRO Billund, hvor vi sammen med Landboungdom stod for et arrangement omkring karriere og fremtidsplaner.

Omkring 200 var mødt frem og hørte blandt andet unge landmandskolleger, arbejdsgivere og ikke mindste rådgivere fra SAGRO og ØRD, der hver med sin indfaldsvinkel kom med input til de unge og deres karriere.

 

SAGRO skiftede formand

Søren Søndergaard afløste Sven Agergaard på formandsposten, da de to frontkæmpere for fusionen mellem Heden & Fjorden og Jysk Landbrugsrådgivning, byttede plads i SAGROs bestyrelse.

SAGROs formand Sven Agergaard var blevet valgt som formand i Herning-Ikast Landboforening, og derfor ønskede han at træde tilbage som formand for rådgivningsvirksomheden.

 

3. gang blev lykkens gang i en langtrukken skattesag

Landmand fra Vinderup vinder skattesag efter 12 år

Jens-Kristian og Mette Nielsen, Vinderup solgte for små 12 år siden jord til daværende Vinderup Kommune, der ønskede at udvide industriområdet, så en lokal møbelfabrik kunne udvide. Aftalen var, at det skulle ske på såkaldt ”ekspropriationslignende vilkår”, så en eventuel ejendomsavance ikke skulle beskattes. Det satte SKAT dog en kæp i hjulet for – blandt andet fordi, der ikke lå dokumentation omkring en kommunalbestyrelsesbeslutning. Nu efter 12 år – og tre runder gennem SKAT, Skatteankenævn og Landsskatteret har familien endelig fået medhold med hjælp fra SAGRO.

 

Byggeri & Teknik blev styrket af udvidet ejerkreds

SAGRO trådte ind som medejer, og ejerkredsen bag Byggeri & Teknik øges med 2.000 medlemmer

SAGRO indtræder i ejerkredsen bag Byggeri & Teknik I/S med tilbagevirkende kraft fra 1.1.2018. Derved styrkes ejerkredsen betragteligt og omfatter nu tæt ved 5.000 medlemmer. Det er 2.000 medlemmer flere end tidligere.

SAGRO bliver dermed medejer sammen med vestjysk, Lemvigegnens Landboforening og Djursland Landboforening. Udvidelsen sikrer, at medlemmer i både den nuværende og den nye
ejerkreds, har adgang til specialkompetencer på bygge‐ og teknikområdet.

 

Der står respekt om Morten Bjerres resultater med reduceret jordbehandling

Morten Bjerre på Gl. Refning ved Sørvad havde udført lidt af et dyrkningsmæssigt kunststykke. Sandjordsmarker, som hans far blev drillet med for deres ringe værdi, blev omdannet til frodige, højtydende marker.

Forklaringen er flere år med reduceret jordbehandling og flittig brug af efterafgrøder.

I maj deltog 70 landmænd, der kom fra et stort opland, for at se, hvad der sker på Gl. Refning.

 

En hilsen til landsholdet - og til danske landmænd

Mens der blev kæmpet på grønsværen til VM i fodbold, bakkede SAGROs rådgivere op med fællessang!

Med sloganet ”VI HOLDER MED DANMARKs landmænd” viste SAGRO, at vores hjerter banker både for Danmark og for det erhverv, som vi rådgiver.

 

Højest, varmest, tørrest

Det danske sommervejr 2018 bød på knastørre marker og temperaturer der ikke var målt højere i 140 år.

Der blev der målt næsten 50 tørkedage, og tørkeindekset svingede oppe mellem 9,9 og 10, hvilket er den højest opnåelige værdi. Det resulterede i at vandingsmaskinerne var på overarbejde hele sommeren.

Kortet herunder viser hvordan landet så ud før og under tørkeperioden.

 

Sejr til bønder og borgere

Det lykkedes ikke alene fysisk at forhindre en permanent lukning af jernbaneoverkørslen på Hillerup Markvej - Lukningen blev sat i bero.

Det var landmand Verner Kjærgaard, der for alvor ville blive ramt at en lukning af overkørslen, som sammen med Sydvestjysk Landboforening er  og lokale politikere pressede på for at beholde overkørslen.

 

Ministerbesøg i faunastriberne

Fødevare- og miljøminister Jakob Ellemann-Jensen var begejstret for faunastriberne, som en række SAGRO-landmænd har anlagt i det midt- og vestjyske.

- Det er dejligt at se, hvor langt man kan nå ad frivillighedens vej, sagde fødevare- og landbrugsministeren,da han besøgte et projekt med faunastriber i landbrugsland i Billund Kommune.

Her fremviste natur- og vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner og formand for Jysk Landbrug, Bjarne Larsen et eksempel på, de faunapletter som landmænd for egne penge havde etableret i samspil med en række landboforeninger, kommuner og SAGRO.

 

Folkebevægelsen mod engbrandbæger

ØkologiRådgivning Danmark  indledte en klapjagt på den giftige plante. Det kom der en sjov video ud af, som blev set af flere end 40.000 personer på SAGROs facebookside.

 

Rekordforsøg med verdens længste og højeste dominobane af halmballer

Landbruget er et af de farligste erhverv at arbejde i. Store maskiner, højder, dyr med mange kræfter, glatte gulve, er nogle af udfordringerne på bedrifterne. Der er mange faktorer, der kan udløse ulykkerne – men omtanke og opmærksomhed kan forhindre mange af dem.

Derfor satte SAGRO på Landsskuet i Herning fokus på sikkerhed med et rekordforsøg med både små og store halmballer. Den syngende traktorfører Thomas Birkedal var til lejligheden udnævnt som sikkerhedsofficer.

 

Dyrskue i Ribe

Mange var mødt op til det årlige skue i Ribe,  hvor SAGRO vanen tro stod klar til at give de besøgende en god oplevelse, og afvikle det årlige grisevæddeløb.

 

Ny kvægchef fra egne rækker

Med 24 år i bagagen som kvægrådgiver og driftsøkonom satte Morten S. Thomsen sig i stolen som ny chef for kvægrådgiverne i SAGRO Kvæg. Han er mangeårig medarbejder i SAGRO, og han har ledelseserfaring fra henholdsvis en stilling som chef for kvægafdelingen i Sydvestjysk Landboforening i Bramming samt en kortere periode i Jysk Landbrugsrådgivning i Esbjerg.

 

Tørkehjælp

Mens debatten om tørkehjælp til landbruget står højt på den politiske dagsorden, valgte Ulla Tørnæs (V) mandag at få førstehåndsviden om situationen. Hun besøgte landmand Anders Harck, Tjæreborg, sammen med Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening. Begge landmænd appellerede stærkt til folketingsmedlemmet om at arbejde for langsigtede løsninger, som kan gøre erhvervet mere robust.

 

Bjarne Larsen tog orlov fra formandspost

Længere tids problemer med helbredet får nu den konsekvens, at Bjarne Larsen, Hejnsvig, formand for Jysk Landbrug, fra tog orlov fra de poster, han bestrider inden for landbruget.

- Vi er glædeligvis i den situation, at vi har unge mennesker i vores organisation, som er klar til at aflaste mig, udtaler Bjarne Larsen. Formandsposten og de hverv, der følger med denne post, overtages af 1. næstformand H.C. Gæmelke, Vejen, indtil Bjarne Larsen igen er tilbage. H.C. Gæmelke vil sammen med Tage Schmidt, Filskov, udgøre formandskabet.

 

Små 10.000 så på Åbent Landbrug i SAGRO-land

Interessen for at se et ægte landbrug var stor, da en række af SAGROs kunder og medlemmer i SAGROs ejerkreds lukkede dørene op til Åbent Landbrug. Her kunne gæsterne med egne øjne se blandt andet kvægstalde, svinestalde, minkfarme og hønserier. Her var der mulighed for at få en snak med både dem, der står på hovedet i produktionen hver dag, og dem, der står bag og arbejder på de politiske linjer.

I SAGROs område var besøgstallet samlet på omkring 7.000 med Axel Månsson (4.400) Kjærgård Landbrugsskole (1.940), Pogager (1.090) og Øgelundgaard (1.511), som de store gæstemagneter

 

Lokale landmænds idé har spredt sig til hele landet

Landmænd inden for det område, som SAGRO primært opererer i, har 2018 sået faunastriber i et omfang, der svarer til en strækning fra Grenen til grænsen. SAGROs vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner og Jens Simonsen som er ophavsmand til faunastriberne håber, at endnu flere vil melde sig til, på hjemmesiden, www.faunastriber.dk, som gik i luften i 2018 sammen med faunastribers egen facebookside.

 

Dialog over kaffen gavner naturen

Omkring 30 var mødt op, da præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Gjerding Reumert, torsdag var på besøg hos landmand Ejnar Thomsen i Sir, inviteret af Familielandbruget VEST-Jylland.

Formand for Familielandbruget VEST-Jylland, Lone Andersen, slog i sin indledning fast, at dialogen er afgørende, og hun var glad for at se både landmænd og medlemmer af naturfredningsforeningen til stede. Målet var at sikre dialog mellem to parter, der ofte står i hver sit hjørne i forhold til at værne om miljø og natur

 

En tak til motorvejen

SAGRO var med til at markere åbningen af en ny motorvejsstrækning ved Holstebro, som er til gavn for SAGROs landbrugskunder, når landbrugsvarer skal transporteres rundt i den store verden. SAGRO får tilmed en motorvej ganske tæt på vores hus i Nupark. Mange af SAGROs ansatte deltog i åbningen og et af de mange løb, man kunne stille op i. I samarbejde mellem Holstebro Struer Landboforening, Arla, DLG, var SAGRO med til at producere det til dato største banner, der bød motorvejen velkommen.

 

Lav den perfekte kartoffelkule

Fik du set videoen med, hvordan man laver den perfekte kartoffelkule? SAGROs film var så inspirerende at DR efterfølgende lavede et indslag i TV-avisen med SAGROs rådgiver Anette Møller Sørensen over samme tema.

 

Kampen mod afrikansk svinepest er en ”Must win”

Alvoren var til at få øje på, da SAGRO og SvineRådgivningen holdt informationsaften om afrikansk svinepest i Birk Centerpark. Omkring 130 var mødt frem til mødet, der blev arrangeret og annonceret mindre end en uge tidligere.

For selv om sygdommen til nu som det nærmeste sted ”kun” er fundet i Ardennerne i det sydlige Belgien, er bekymringen stor – fordi de mulige konsekvenser er katastrofale.

- Kampen mod svinepest er en ”must win”, sagde direktør i SvineRådgivningen Kjeld Askjær som velkomst.

 

Ny formand for deltidslandmændene

Jens Simonsen fra Herning Ikast Landboforening blev valgt som ny formand for deltidslandmændene. Jens driver et landbrug ved Sinding nær Herning på 60 hektar med ren planteavl. Dertil kommer andre 60 hektar med skovbrug.

 

Vejen slutter her!

Martin Lund Madsen spærrede på drastisk vis en vej for at fremtvinge en løsning i en strid om én vej, der er anlagt på hans grund. Højesteret gav ham medhold i, at kommunen har anlagt vejen på et ulovligt grundlag. Fra Jysk Landbrug var der fuld opbakning.

 

Ministerbesøg på besøg til en snak om arbejdskraft til landbruget 

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) var på besøg hos landmand Jacob Skals ved Holstebro, der havde lagt rammer til et arrangement sammen med Holstebro Struer Landboforening.

 

Husk det nu: Pas på jer selv

SAGRO er guldsponsor for Landbrugets Arbejdsmiljøpris, der blev uddelt på delegeretmødet.

Landbrugets Arbejdsmiljøpris for 2018 gik til Spøttrup Svineproduktion, der ejes af Søren Andersen. Vinderen er blevet valgt på grund af sit seriøse og kreative arbejde med sikkerheden på bedriften. Og Spøttrup Svineproduktion kan inspirere kolleger. Flot og fortjent vinder af prisen.

 

Kraftigt forsvar for kødproduktion

Det er noget pjat at tro, at man kan redde klimaet ved at lade være med at spise kød. Produktionen skal bare være bæredygtig - og I er på rette vej, sagde Mette Frederiksen, da hun sammen med formanden for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl besøgte Billund. Jysk Landbrug stod bag arrangementet, der gav stor mediebevågenhed.

 

Fremtidens landmænd blev fundet blandt SAGROs kunder

Direktør Bjarke Poulsen, SAGRO overrakte prisen som Fremtidens Landmand  i kategorien ”bæredygtighed” til Kristian Lundgaard-Karlshøj med ordene om, at vi i SAGRO tror på, at dansk landbrug har meget at bidrage med i forhold til fortællingen om bæredygtighed. En anden SAGRO-kunde, Søren Jensen vandt prisen i kategorien ”afsætning”.

Tak for i år

I SAGRO er vi både glade og stolte over at hjælpe med at løse udfordringerne for jer landmænd i Danmarks vigtigste erhverv. Særligt her i højtiden er vi mange, der sender jer en kærlig tanke for alt den dejlige julemad i med til at producere. Vi føler os forkælet, når vi kan sætte tænderne i kvalitetsmad, der er anerkendt langt ud over Danmarks grænser.

Vi står naturligvis klar til at hjælpe jer igen i 2019, med alle de udfordringer og mål, der venter i det nye år.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere