Danmarks smukkeste generalforsamling

Udgivet d. 18-06-2020

Holstebro Struer Landboforening havde rykket årets udskudte generalforsamling til Sir Lyngbjerg – et naturområde, der også har været anvendt til folkemøder.

Holstebro Struer Landboforening havde rykket årets udskudte generalforsamling til Sir Lyngbjerg – et naturområde, der også har været anvendt til folkemøder.

Og folk var der. Omkring 60 var tilmeldt generalforsamlingen.

Formand Kristian Gade gennemgik aktiviteterne i 2019, hvor valgåret satte sit præg. Der var flere møder med både folketingskandidater og -politikere, hvor også daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen deltog.

Med dialogen i højsæde blev der også afviklet møder med deltagelse af DN-præsident Marie Reumert Gjerding.

Kristian Gade nævnte desuden det fokus, som både foreningen og SAGRO har omkring arbejdssikkerhed i landbruget. Sikkerhed  - eller nærmere utryghed – var også et tema, da landboforeningen havde inviteret dyrevelfærdsordfører  Pia Kjærsgaard (DF) til møde om ulveproblematikken, som hun siden har taget op i Folketinget.

Har fået øjnene op for landbruget

Midt i alle de fortrædeligheder, som Corona-krisen medfører, glædede det Kristian Gade, at krisen har ført det positive med sig, at flere ser på landbruget med andre øjne og i højere grad anerkender den værdi, der ligger i at have en god fødevareproduktion – med den fødevaresikkerhed den giver, og den beskæftigelse i følgeindustrien, den skaber.

På det seneste er også bankerne blevet mere glade for et erhverv, der IKKE lukker ned, og Kristian Gade ser frem til, at det også vil udløse større velvilje i forhold til at finansiere landbrugs – og generationsskifter.

Fremtiden for erhvervet

Kristian Gade gav udtryk for sin store frustration over, at Holstebro-området mister muligheden for at unge kan uddanne sig til landmand.

Uddannelsen flyttede i første omgang fra Lægaard Landbrugsskole til Uddannelsescenter Holstebro, der dog har opgivet uddannelsen på grund af for få tilmeldte elever.

- UCH trak stikket uden at prøve at finde andre muligheder, siger Kristian Gade, der finder det afgørende for erhvervets fremtid, at der er unge der vil uddanne sig – og uddannelsessteder, hvor de kan gøre det.

For at de unge i det mindste kan få et traktorkørekort, har Holstebro Struer Landboforening i samarbejde med maskinforhandler Anker Bjerre sikret, at det er muligt.

Holstebro Struer Landboforening har nu indledt et samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg, hvor foreningen også har fået en plads i bestyrelsen.

Politik og polemik

På det meget overordnede politiske niveau udtrykte Kristian Gade bekymring for den polske landbrugskommissærs fokus på meget små landbrug og ønske om  langt mindre brug af pesticider.

Også den danske politik stod for skud – herunder ikke mindst myndighedernes behandling af landbruget med fejl i kvælstof-beregning, den bureaukratiske håndtering af minivådområder, baseline 1900 og midtvejs-evaluering med yderligere krav om reduktion af kvælstof.

Kristian Gade slog fast, at der er mange punkter med plads til forbedring, og at det er noget, som Landbrug og Fødevarer arbejder på.

Han mener, at det er dér, kampene vindes – og ikke ved at stævne staten, som tre mindre syd-jyske landboforeninger netop har gjort med henvisning til, at vandplanerne i deres optik er uopnåelige.

En sådan stævning er Kristian Gade ikke indstillet på at medvirke til eller støtte – også selvom det ved første øjekast virker som handlekraft.

- Vi skal ikke være bange for at føre retssager, men man altid spørge sig selv, om det er klogt. Jeg mener ikke, man skal føre retssager om politik i forhold til staten. For taber staten, kan de jo bare lave loven om, siger Kristian Gade.

Det rene vand

Interessen for at beskytte grundvandet deler landbruget med resten af landet.

Men der er nogle, der synes, vi skal lave endnu mere beskyttelse, fortalte Kristian Gade, der sammen med kommunen og lokale vandværker har haft indledende møder omkring de såkaldte BNBO-områder, hvor landbrugets interesser står højt på dagsordenen.

Kristian Gade afsluttede beretningen med at gøre reklame for de aktiviteter, som er en del af fejringen af 200-året for Holstebro Struer Landboforening.

Glimt fra debatten

Aksel Gade undrede sig over, hvorfor man politisk accepterer at gå ind for en reduktion af brugen af glyphosfat, når man samtidig fastholder, at der ikke er nogen saglig begrundelse.

Kristian Gade svarede, at det handler om politik, og at folkestemningen betyder, at landbruget står sig bedst ved at acceptere en reduktion.

- Vi har jo nok tilfælde, hvor vi bruger Round Up for nemheds skyld, sagde han.

 

Hans Ebbe Larsen bad om en status på udfordringerne med Storåen.

Her kunne Kristian Gade fortælle, at der arbejdes på at renset op 30-40 steder for at sikre gennemstrømningen.

 

Frede Stephansen bad bestyrelsen arbejde for, at udbetalingen til naturpleje kommer til at gå bedre næste år.

- Vi risikerer, at der ikke er nogen, der vil stå for naturplejen, hvis det skal være så svært at få pengene, sagde han.

Kristian Gade lovede at bruge Frede Stephansen og hans families eksempel til at presse myndighederne.

 

Karen Thomasen, SAGRO, der fungerer som oplandskonsulent opfordrede på generalforsamlingen der fremmødte til at interessere sig for de muligheder, der ligger i skovrejsning, store vådområder og ikke mindst minivådområder.

De første af disse ventes etableret inden for de kommende uger. Målet er at fjerne kvælstof fra jorden. Samtidig får den enkelte landmand mulighed for at etablere spændende miljøer på ejendommen – ofte i hjørner, der alligevel ikke er nemme at dyrke.

Der er desuden gode støttemuligheder. Således er alle udgifter til gravearbejde dækket.

 

Peter Michael Mikkelsen blev nyvalgt til bestyrelsen.

 


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere