Formændene i SAGROs ejerforeninger bakker op om grøn trepart

Udgivet d. 12-06-2024

Formændene bag ejerforeninger bag SAGRO er enig i vigtigheden af, at der bakkes op om den grønne trepart.

Skrevet af: Kristian Gade - formand for Holstebro Struer Landboforening. Leif Hølledig Nørgaard - formand for Herning-Ikast Landboforening. Niels Laursen - formand for Jysk Landboforening. Peter Jørgen Kock - formand for Familielandbruget VEST-Jylland.

Der stilles store politiske krav til vores erhverv - og endnu flere er på vej. Trods danskernes generelle opbakning til landbruget ser vi ind i endnu mere regulering med nye afgifter og massive krav til forvaltningen af vores arealer.

I SAGROs ejerforeninger støtter vi op om dialogen om den grønne trepart. Det er vores absolut bedste mulighed for, at der landes en aftale, der giver de bedst mulige forudsætninger for at drive landbrug på dansk jord.

De politiske krav, herunder CO2-afgiften, kommer uanset hvad. Det er ingen tvivl om, at endnu flere afgifter ikke er en idé groet i vores baghave, men i stedet for at sidde og surmule på sidelinjen, er det klart at foretrække at erhvervet - repræsenteret af Landbrug & Fødevarer sidder med om bordet. Ude i foreningerne følger vi forhandlingerne tæt, og har den største tiltro til, at L&F har det rigtige hold med om bordet.

De aktuelle politiske forslag og ønsker til arealudnyttelse, beslaglægger til sammen op mod en million hektar – hvis politikerne vel at mærke ikke tænker tingene sammen og leder efter såkaldt multifunktionalitet. Ved forhandlingerne i treparten, er mange interessenter og ikke mindst ministre samlet, og det er en oplagt mulighed for at manifestere budskabet om, at man bør løse flere problemer samtidigt. Alternativet er ganske simpelt, at vi kommer til at omlægge to eller tre hektar, selvom én måske var nok.

Det er naturligvis til vores fordel at løse så mange ting på én gang som muligt. Ellers skal vi først have fundet et svært kompromis om en CO2-afgift for dernæst at blive voldsomt udfordret af det, der venter lige efter – f.eks. vandmiljøindsatsen.

Der skal være balance i tingene, og fødevareproduktion ER kritisk infrastruktur, og ved at være til stede ved forhandlingerne sikrer vi også, at politikerne har det frisk i erindringen, når der diskuteres hvordan man kan udnytte landbrugsjorden til alverdens andre formål.

Så for at summere op, hvorfor vi mener, det er vigtigt, at L&F deltager i forhandlingerne om den grønne trepart: Hvis vi ikke er med ved forhandlingsbordet, overlader vi rammerne for Danmarks fødevareproduktion og vores jord til andre. Der lander stadig en aftale, men uden et klart aftryk fra os i erhvervet.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Stine Bundgaard Stine Bundgaard Politisk chef 96 29 66 02 40 29 58 85


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere