2 kr. pr. ha opkræves på faktura

Udgivet d. 01-03-2017

For alle markarealer skal der bidrages med 2 kr. pr. ha for at sikre innovation på SEGES

Beslutningen er omdiskuteret, men ejerforeningerne bag SAGRO har besluttet at imødekomme et ønske fra L&F Planteproduktion om at opkræve et bidrag hos alle kunder. Bidraget er på 2 kr. pr. ha, og pengene skal gå til at opretholde forsøg, udvikling og fagligt beredskab på SEGES.

Pengene bliver at finde på fakturaen i maj måned, og der opkræves ud fra den enkelte kundes markareal.

Det ekstra bidrag fra landmænd til udviklingen på planteområdet er begrundet i, at promilleafgiftsfonde og andre fonde, der hidtil har finansieret meget, er ved at tørre ud. Samtidig kræver flere fonde i stigende grad, at landbruget selv medfinansierer.

Specielt inden for planteavl er der den ekstra udfordring, at området ikke modtager produktionsafgifter, som det sker inden for kvæg og svin.

Den nye opkrævning er beregnet til på landsplan at indbringe 4,4 mio. kr., og det skulle være nok til at fylde det finansieringshul, der er opstået.

Har du spørgsmål til den nye opkrævning, er det din lokale landboforeningsformand, du skal tage kontakt til.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere