Bliv forårsklar

Udgivet d. 13-03-2019

Ekstremt forår giver nye udfordringer, siger Christian Hansen, afdelingsleder i SAGRO Planter & Miljø

Kirstine Damgaard Pedersen er sammen med SAGROs øvrige planterådgivere klar til at tage på markbesøg og give kunderne den bedste start på den nye vækstsæson.

Også 2019 viser sig vejrmæssigt fra en ekstrem side, med en meget mild vinter og et meget tidligt forår. Det er derfor nu på høje tid at aflæse tegnene i marken og tage de nødvendige forholdsregler.  De mest forudseende landmænd har allerede haft markbesøg af SAGROs planterådgivere. Turen i marken sammen med en rådgiver giver nemlig værdifuld information om, hvilke tiltag, du som landmand kan og bør sætte i værk.

- Vi ser allerede nu tegn på, at den længere vækstperiode i efterår og milde vinter betyder, at der bør tjekkes op på ukrudtsbekæmpelsen i vintersæden, siger afdelingsleder Christian Hansen, SAGRO. Der ses faktisk også nogle skadedyrsangreb og eftervirkning af for eksempel fritfluer og brakfluer i vintersæden.

Ligeledes er der god grund til at se nærmere på vinterrapsen. Her er det for eksempel vigtigt at følge op på bekæmpelse af kamille.

- Der er så mange faktorer i spil, så det kan være svært for den enkelte landmand at have viden om det hele. Dét giver markbesøget med en rådgiver.  Det kan være emner som nedvisning af efterafgrøder, kvikbekæmpelse og timing i forhold til gyllenedfældning, omsætning af græspels og pløjefri dyrkning, siger han Christian Hansen.

Stort smittetryk

Det er også nu, det er muligt at komme på forkant med de sygdomme og skadedyr.

Der er et stort smittetryk af sygdomme, så der er behov for at være særligt opmærksomme på smitte af de blivende blade, ligesom der skal fokus på vejrforhold, der øger smittespredning.

Græsmarkerne skal vurderes for, hvordan overvintringen har været. Er der behov for reparationer ved isåning, eller bør den lægges helt om?

Hvordan ser kløverprocenten ud?

Skal der korrigeres i gødningsplanen?

Holder den slæt-strategi, der er lagt stadig.

For meget af det gode

Den milde vinter betyder også, at der er meget kvælstof i planterne/jorden, så man skal sørge for at tilpasse forårsgødskningen efter markernes tilstand.

- Der er god økonomi i at gødske efter forholdene og måske spare på den, siger Christian Hansen.

Ud over at for meget gødning er spild af penge, er der desuden øget risiko for lejesæd og dermed behov for efterfølgende vækstregulering.

SAGRO har gode erfaringer med at rådgive om gradueret tildeling blandt andet ved hjælp af satellitværktøjet ”CropSAT”, som giver et meget nøjagtigt billede at handle ud fra.

Det samme gør de jordprøver, som SAGRO foretager over hele landet.

- Det handler i det hele taget om at være på forkant og lægge en god strategi sammen med sin rådgiver, siger Christian Hansen, der opfordrer landmændene til at komme dét skridt foran, som et tidligt markbesøg giver.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere