Tidlig vintersæd kan give mere ukrudt

Udgivet d. 01-10-2021

Jo tidligere vintersæden sås, des mere ukrudt forventes der at fremspire. Læs her, hvordan man får bugt med ukrudtet, hvis skaden er sket.

Dette er en artikel fra nyhedsbrevet TILVÆKST. Hvis man ønsker at tilmelde sig nyhedsbrevet kan man gøre det på dette link.

Jo tidligere vintersæden sås, des mere ukrudt forventes der at fremspire. Den tidligt såede vintersæd er formentligt allerede ukrudtsbekæmpet med Boxer og Mateno Duo eller DFF. Boxer må kun bruges en gang per vækstsæson, men er der problemer med græsukrudt findes der andre muligheder for opfølgning.

Første skridt mod beslutningen om hvad der skal gøres, er at gå en tur i marken og se, om der er græsukrudt, og hvor omfattende det er.

- Kig både inde i marken og i de yderste 2-3 meter. Måske kræves der kun handling i den yderste del af marken, siger Susanne Frydendal Nielsen, der er planterådgiver hos SAGRO.

Såfremt der er sporadisk rajgræs, kan 1 liter pr. hektar Adimax eller 0,2 liter pr. hektar Topik anvendes. Er der derimod en tæt bestand af rajgræs (se billedet i bunden) anvendes 0,5 liter pr. hektar af Atlantis OD. Bemærk dog, at brugen af Atlantis i efteråret udelukker Cossack OD med flere til foråret.

Græsukrudt og tidlig såning
Forhåbentligt er problemet med græsukrudt og tidligt sået vintersæd slet ikke et problem, da der ikke bør sås tidligt steder med kendt græsukrudtsproblemer.

- Har man konstateret græsukrudt i sit sædskifte bør man undlade tidlig såning af vintersæd fremover, og øge andelen af vårsæd i sit sædskifte, siger hun. 

Italiensk rajgræs fremspiret i tidlig sået hvede inden 7/9. Marken er set den 27-9. Her er græsbestanden så tæt, at der vil være behov for efterårsbekæmpelse, evt. med Atlantis. Foto: Michael Fleng, SAGRO.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Susanne Frydendal Nielsen Planterådgiver 96 29 69 14 61 12 39 74
Susanne Frydendal Nielsen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere