Covid-19 giver udvidet ret til sygedagpenge

Udgivet d. 17-03-2020

Folketinget har i enighed vedtaget en lov, der afbøder de negative økonomiske konsekvenser for arbejdsgivere.

For selvstændige

En selvstændig erhvervsdrivende, som i øvrigt opfylder lovens betingelser, har ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygeperioden, hvis den selvstændiges uarbejdsdygtighed skyldes coronavirus.

Det kommer også til at gælde, hvis man ikke er uarbejdsdygtig, men blot ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om karantæne på grund af konkrete forhold i forbindelse med coronavirus.

Anmeldelse af fraværet til kommunen skal ske senest tre uger efter første fraværsdag ved at udfylde en blanket, som udleveres af kommunen. Blanketten bliver formentligt lagt på Virk.dk snarest.

Hos SAGRO er Linda S. Hede og Rikke Frølund Bastrup parat til at hjælpe med indberetning og alle andre spørgsmål vedrørende den nye lov.

For lønmodtagere

En arbejdsgiver får ret til at få sygedagpengerefusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed skyldes coronavirus, og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser.

Det kommer også til at gælde, hvis medarbejderen ikke er uarbejdsdygtig, men blot ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om karantæne på grund af konkrete forhold i forbindelse med coronavirus.

Arbejdsgiveren skal anvende det almindelige indberetningssystem, Nemrefusion, i forbindelse med anmodning om refusion for coronavirus, så sagerne kan blive oprettet automatisk i kommunerne. Arbejdsgiveren skal ved anmodningen om refusion fra første dag angive "anden årsag" og med fritekst angive, at årsagen er coronavirus.

Anmeldelsen af sygefraværet skal sket senest fem uger efter 1. sygefraværsdag.

- Det er som altid meget vigtigt, at deadline overholdes. Det er bedst at få lavet indberetningen hurtigst muligt, så kan vi altid søge refusionen efterfølgende, når vi har kendskab til længden af sygemeldingen, siger Linda Hede.

Dokumentation

Man vil ikke kræve lægelig dokumentation for, at der er tale om smitte med coronavirus, da det vil lægge et unødigt pres på sundhedsmyndighederne.

Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om coronavirus.

Det forventes, at blanket til afgivelse af denne tro- og loveerklæring snarest kommer til at ligge på virk.dk.

 


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere