Det var helt vildt!

Udgivet d. 26-10-2021

Spørgelysten var stor da landboorganisationerne inviterede til møde om skader fra hjortevildt, bæver og ulv. Landmænd fra de fleste egne af Midt- og Vestjylland strømmede til arrangementet i Videbæk Idræts- & Fritidscenter.

Der var lagt op til et spændende og vildt arrangement!

På mødet blev der præsenteret både fakta og viden, og de fremmødte landmænd deltog med egne dyrt-købte erfaringer i en spændende debat med oplægsholderne om mulige fremtidige løsningsmuligheder.

Programmet var delt op i to runder med indlæg om henholdsvis hjortevildt og dernæst ulv og bæver. Blandt indlægsholderne var: Viceformand Thor Gunner Kofoed, Landbrug & Fødevarer, Medlem af Den Nationale Hjortevildtgruppe Christian Sehestedt Juul, Landbrug & Fødevarer samt vildtkonsulent Jens Henrik Jacobsen fra Naturstyrelsen.

Thor Gunnar Kofoed orienterede bl.a. om, at Landbrug & Fødevarer arbejder for større erstatninger til tab af stressede dyr og døde dyr, samt gøre det nemmere at få udpeget en problemulv.

- Det er vigtigt at kunne dokumentere markskaderne gennem en årrække, hvis vi skal videre af politisk vej. Registreringen skal igangsættes jo før jo bedre. På den måde samler vi alle historier sammen, så de kan bruges i det politiske arbejde hos Landbrug & Fødevarer, sagde han og fortsatte: 

- Vi skal selv finde løsninger på problemerne og gerne indenfor nuværende lovgivning. Ministeren kender ikke problemstillingerne eller løsningerne, og lovændringer er langsommelige.

Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening, bød på vegne af arrangørerne velkommen til mødet og Kristian Gade, formand for Holstebro-Struer Landboforening, ledte den efterfølgende debat mellem oplægsholderne og de fremmødte deltagere om fremtidens løsninger.

Kristian Gade afsluttede debatten med at konkludere, at det er på tide til at gøre noget andet end det vi plejer.

- Der skal opbygges mere tillid mellemparterne, og så skal der kigges mere kritisk på betingelserne i jagtkontrakterne. Det lader også til, at der er et ønske og et behov for tidligere fællesjagter, sagde han.

Efter mødet kunne Sven Agergaard, formand for Herning–Ikast Landboforening, konstatere:

- Vi har en opgave, der er fyldt med dilemmaer. Der er mange forskellige dagsordner i disse sager blandt både landmænd, skovbrugere og jægere m.fl. Der er nok at tage fat på – og det er vigtigt at der findes fælles løsninger.

Ved problemer med bæver kan du kontakte Naturstyrelsen på følgende nummer: 72543000

Ved mistanke om ulveangreb på husdyr kan du kontakte Naturstyrelsens vagttelefon på 30341530 (alle årets dage – mellem 8.00-16.00).

Gode udsagn fra de fremmødte: 

”Jægere og lodsejere har forskellige interesser, men lodsejer kan stille vilkår i jagtlejekontrakten.

”Konflikter opstår bl.a. fordi der i det jyske typisk er forskellige ejere af hhv. mark og skov.”

”Hvis dyrene æder afgrøder på landmandens marker om natten og opholder sig på statens næringsfattige naturarealerne om dagen, så ødelægges både afgrøder og næringsfattige naturtyper”.

”Der skal opbygges tillid, åbenhed og ærlighed mellem alle parter for at finde gode løsninger”

”Vi skal have flere fællesjagter og afskyde flere hundyr (hjortevildt)”

”Troværdige opgørelser skal indeholde både udgifter til markskader og afgrødetab, men også indtægter fra jagtleje”

”Ulven er mindre tilbøjelig til at angribe store kvægflok, og det giver mindre stress blandt dyrene. Strømhegn er også effektivt”

”Jeg har vogterhunde. Det er ikke et mirakel men det holder ulvene på afstand. Til gengæld giver det en masse larm på gården”.

”Mindre fåreavlere har ikke råd til hunde og hegn. Jeg synes, at erstatningsbeløbene for får er alt for små. Stor forskel om man har avlsdyr eller får til afgræsning”.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere