"En forureningsbombe af usete dimensioner"

Udgivet d. 10-11-2020

Formand for Holstebro Struer Landboforening er rystet over regeringens håndtering af minkaflivning

- Regeringen har med sin arrogance bragt vores minkavlere og vandmiljø i en helt uholdbar situation siger formand for Holstebro Struer Landboforening som reaktion på, at aflivede mink skal graves ned ved Holstebro og Karup.

Nedgravning af minkkroppe er en bombe under vores vandmiljø. Hvilken forurening af vores drikkevand kan denne håndtering ikke medføre?

Hvis jeg som landmand havde nedgravet et dødt dyr på min ejendom, ville jeg blive politianmeldt, da der kan være fare for forurening af grundvandet. Nu, hvor regeringen er i gang med at lave massegrave, er der åbenbart ikke nogen risiko for forurening – jeg forstår det ikke.

De mange minkkroppe der bliver lagt i massegravene vil gå i forrådnelse og næringsstofferne fra disse kroppe vil sive til grundvandet. Er man klar over, hvilken kvælstofforurening man har startet. Hvis jeg som landmand udleder kvælstof til vores vandmiljø, bliver jeg straffet.

Endnu ved vi ikke hvor mange dyr, der bliver deponeret i disse massegrave, men for hver million mink, der bliver begravet, vil der udledes kvælstof til grundvandet svarende til 12 store lastbiltræk med kvælstofgødning – jeg forstår det ikke.

 Jeg er dybt bekymret for vores folkestyre nu, hvor vi oplever, at ganske få personer lader hånt om grundloven. Vi har forståelse for, at der skal træffes hurtige beslutninger af hensyn til folkesundheden. Derfor har vi fra landbruget tilbudt regeringen at indgå i et ekspertudvalg, så der kan træffes beslutninger, der hviler på et fagligt velfunderet grundlag. Det har regeringen i din magtfuldkommenhed afvist.

Det er en helt uacceptabel situation, man har bragt vores minkavlere i, nu hvor man ikke har lovgrundlaget i orden. Er man klar over, hvilken helt umenneskelig situation de er bragt i, hvor ingen nu tilsyneladende vil tage ansvar?

Vi må nu forlange, at regering og folketing melder ud, at det der er igangsat, er en fjernelse af et erhverv, en ekspropriation hvor der gives fuld erstatning til minkavlere og alle i følgeindustrien. Den beslutning skal træffes i dag.

 Kristian Gade, Formand Holstebro Struer Landboforening


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere