Er du interesseret i en investor?

Udgivet d. 22-03-2021

Læs her hvad investorer i landbruget lægger vægt på – og hvordan du kan blive et match.

Tekst: Morten Dahl Thomsen, cheføkonom, mdt@sagro.dk. tlf. 96 29 68 50.

For investorer kan landbrug være et attraktivt alternativ til andre investeringsformer, særligt i det aktuelle marked med negative renter og et fornuftigt prisniveau for landbrugsejendomme.

Ejerformen i dansk landbrug har overvejende været kendetegnet ved, at den enkelte landmandsfamilie selv ejer sin landbrugsvirksomhed. 100 % selveje er fortsat det dominerende, men andre ejerformer med en bredere ejerkreds vinder frem i takt med at bedriftsstørrelsen vokser.

Landbrug har gode afkast

Og der er stigende interesse blandt investorer for at blive medejere i landbruget. Det skyldes dels, at landbruget har et godt ry, er et spændende erhverv og ikke mindst kan fremvise et godt afkast. Det gode afkast fremkommer på landbrug med god drift, og hvor landbrugsaktiver og gæld er passende i forhold til indtjeningsmuligheder.

Udviklingen går i retning af, at færre ejer deres gård personligt, primært fordi kravet til fremskaffelse af kapital er steget i takt med brugenes størrelse.

I andre dele af erhvervslivet er der mere tradition for en bredere ejerkreds, hvor investorer kan foretage en investering i virksomheden og dermed opnå afkast og indflydelse, der svarer til værdien af ejerandel eller den indskudte kapital. Fordelen ved en bredere ejerkreds er dels, at virksomheden tilføres inspiration når ejerkredsen får mere bredde, dels et større egenkapitalgrundlag at arbejde med.

Mange landbrug er velegnet til selskabsform og flere investorer i ejerkredsen.
Skal en landbrugsvirksomhed være tiltrækkende som et investeringsobjekt, i konkurrence med andre alternative investeringsmuligheder, skal følgende forhold være opfyldt:

  • Virksomheden skal dokumentere eller sandsynliggøre en afkastningsevne, således investor kan vurdere, om afkastet fra investeringen er tilfredsstillende. Her taler vi om en afkastningsevne på min. 5-6 % på landbrug med husdyr og 2-3 % ved planteavlsbrug.
  • Virksomheden skal have en størrelse, der muliggør en større investering. En balancesum på min. 30-40 mio. kr.
  • Virksomhedens forretningsområde skal være overskueligt, så investor ved, hvad der investeres i.
  • Virksomhedens risici skal være belyst.
  • Der skal laves en fornuftig forretningsplan med langsigtet budgetmateriale, som viser muligheder for afkast og udbytte.

”Delt selveje”

Ved at være delvist finansieret fra en fremmed investor, vil landmanden skulle afgive en del af sin suverænitet, og det kan måske virke grænseoverskridende for nogle landmænd. Men vi oplever, at stadig flere landmænd gerne skifter ”selvejet” til fordel for et ”delt selveje”.

Der kan være åbenlyse fordele ved at være delvis investorfinansieret. Det er derfor en god idé at få mulighederne undersøgt i forbindelse med større udvidelsesinvesteringer eller køb af en større naboejendom.

Der er tit mulighed for at skrue et projekt sammen, som passer til investors ønske om risiko og aktiv deltagelse i virksomhedens ledelse. En helt passiv investering i jord, hvor arealet bortforpagtes til landmanden, giver et afkast op 2-3 % plus evt. værdistigning. Den mere risikofyldte investering i selve landbrugsdriften, f.eks. i bygninger og husdyrholdet, giver typisk et afkast på 5-6 %. Den direkte forrentning af den indskudte kapital er større, da der sker en gearing via realkredit-finansieringen. 

SAGRO har kontakt til investorer

Potentielle investorer findes typisk via personlige kontakter, men SAGRO har med tiden fået forbindelse til en del mulige investorer. Kontakten er opbygget via netværk, annoncering samt seminarer, vi afholder for investorer omkring investeringsmuligheder i landbruget. Kredsen af investorer er bred. Det er ofte personer med en karriere som ejerleder i virksomheder, der nu søger investeringsmuligheder inden for landbrugets primærproduktion.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Morten Dahl Thomsen Cheføkonom 96 29 68 50 21 65 61 70
Morten Dahl Thomsen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere