Stort fremmøde til info-aften om generationsskifte

Udgivet d. 07-03-2018

Både ældre og unge hørte om mulighederne og udfordringerne i forbindelse med generationsskifter

I år 2026 vil der være halvt så mange landmænd under 40 år, som i dag, advarede SAGROs cheføkonom Morten Dahl Thomsen på en velbesøgt informationsaften om generationsskifter. Samtidig vil 40 procent af landmændene være over 60 år.

Det bekymrende ved udsigten er, at der for det første er tale om en fremskrivning af de sidste ti års tendens – og for det andet, at det lægger et stort pres på generationsskifte-problematikken i landbruget.

- For  hver 20, der vil holde, er der kun én, der vil i gang, sagde Morten Dahl Thomsen.

En stor udfordring vil blive, at de bedrifter, der skal overleve nødvendigvis bliver større. Vi vil i fremtiden typisk se etableringer med 500 hektar, hvor vi i dag ser mange, der starter med 100, hvilket giver store udfordringer, da de kan være vanskelige at få finansieret.

På aftenen skitserede SAGROs rådgivere en række scenarier for, hvordan vi kan være behjælpelige med at at gennemføre generationsskifter.

- For får vi lavet fornuftige etableringer, kan der sagtens blive drevet gode landbrug, sagde Morten Dahl Thomsen.

Han ser to hovedveje: Den ene er 100 procent selveje, mens SAGRO også har gode erfaringer med at delt selveje, herunder investorløsninger.

For Kåre Flye Andersen tog drømmen om at blive selveje for alvor fart efter at have taget lederuddannelse i Århus.

Han har gennem hele forløbet haft en god løbende dialog med SAGROs rådgivere, som han roser for deres indsats. 

- Rådgiverteamet fra SAGRO har været der hele vejen, og det har været godt at komme i et hus, hvor der altid var nogle andre at spørge, hvis min rådgiver ikke havde svar, siger han.

Da Steffen Bjerre Møller mærkede, at han gerne ville være selvstændig, fandt han også motivationen til at starte på lederuddannelse, selv som han havde været gevaldigt skoletræt tidligere.

- Men med de store bedrifter er det vigtigt med en god uddannelse, siger han. Selv er han uddannet teknolog med økonomi som speciale.

Hans rejse mod at blive herre i eget hus begyndte med et møde som det i Billund. Han har også forhørt sig hos venner med erfaringer.

Han tog også imod tilbuddet fra daværende Heden & Fjorden om gratis rådgivningsstimer i forbindelse med etablering.

Selv om han er startet forholdsvist sent som selvstændig i en alder af 37 år, er han glad for al den erfaring, han fået undervejs.

59-årige Niels Morten driver en slagtekalvegård ved Billum med 500 slagtekalve år, 120 stude og 200 hektar planteavl. 27-årige Christian har det sidste halvandet år arbejdet hjemme på gården med henblik på et generationsskifte.

- Vi er i det meget tidlige stadie, og det er spændende at høre om andres erfaringer, siger Niels Morten Østergaard Nielsen.

Familien har ikke lagt nogen tidshorisont for processen. Christian kigger dog ind i en tidsramme på omkring tre år.

Der er heller ikke regnet på priser og betingelser endnu, men for Niels Morten er det vigtigt, at få sendt gården godt videre.

- Der skal være noget for de kommende generationer at komme efter. Niels Morten købte selv i 2007. Det var for dyrt, som han selv siger det. Og han forestiller sig derfor, at det skal blive bedre for sønnen.

Christian føler sig klar til at overtage og forestiller sig, at det skal ske inden for omkring tre år.

- Det vigtigste, er at han har lyst til det – ellers bliver det ingen succes, siger Niels Morten Østergaard.

Niels Morten Østergaard Nielsen, Jytte Nielsen og sønnen Christian Østergaard Nielsen var kommet til Billund for at høre om muligheder i generationsskifte.

SAGROs cheføkonom Morten Dahl Thomsen

To unge landmænd, Kåre Flye Andersen og Steffen Bjerre Møller fortalte på informationsmødet om de to generationsskifter, de selv havde været en del af.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere