Fødevareministeren tager fokuspunkter med hjem til Christiansborg

Udgivet d. 07-12-2020

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) var i dag inviteret til Esbjerg af Sydvestjysk Landboforening og lokal folketingspolitiker Anders Kronborg (S).

De første takter til en positiv dialog med den nye fødevareminister blev i dag slået an, da Sydvestjysk Landboforening sammen med den lokale folketingspolitiker Anders Kronborg (S) havde inviteret fødevareminister Rasmus Prehn (S) til hilse-på-møde.

Mødet foregik hos mælkeproducent Laust Bendix Jensen, der indledningsvis viste rundt på sin højteknologiske bedrift, der ligger nord for Esbjerg.

- Jeg vil meget gerne sætte fokus på klimaet i dag, lød det fra den erfarne landmand, der i årevis har haft klimaet i tankerne på bedriften.

Den melding lod til at passe den nye fødevareminister særdeles godt.

Nåede omkring mange emner
Selv om der var tale om et uformelt hilse-på-møde, havde Sydvestjysk Landboforening, repræsenteret ved formand Niels Laursen, næstformand Anders Harck og politisk rådgiver Stine Bundgaard, dog en del på hjerte.

På mødet fremlagde de otte fokuspunkter for ministeren, som de gerne ser, at han vil beskæftige sig indgående med i det nye år. Det drejer sig om vandløb og afvanding - herunder behovet for ny lovgivning, landbrugets økonomiske robusthed, udledning af drivhusgasser i landbruget, efterafgrøder, skadevoldere som bramgæs, hjorte og råger, multifunktionel jordfordeling/klima og bæredygtighed, markvanding og boringsnære beskyttelsesområder.

- Særligt klima fyldte meget i snakken, men vi nåede omkring mange emner - blandt andet også forhold, der vanskeliggør generationsskifter, opsummerer politisk rådgiver Stine Bundgaard.

Med på rundvisningen og det efterfølgende frokostmøde var også formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard. Han kunne fortælle, at han allerede har flere møder med fødevareministeren plottet ind i kalenderen i nærmeste fremtid, så også her lader der til at være positive takter i forhold til det kommende samarbejde.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere