Fusionernes formand fik et forrygende farvel

Udgivet d. 22-03-2023

Generalforsamlingen var Sven Agergaards sidste som formand for Herning-Ikast Landboforening.

Det var bestemt ikke til at se, at denne generalforsamling i Herning-Ikast Landboforening var Sven Agergaards sidste som formand, for da han indtog talerstolen i SAGROs hus i Herning, gik han nærmest lige til stålet:

- Der er stadig nogle, der tror, at godt vandmiljø kun handler om kvælstof. Der skal også ses på andre presfaktorer som påvirker miljøet, såsom spildevand og kemiske stoffer, sagde han.

Her henviste han til det kommende Kystvandråd for Ringkøbing Fjord, hvis opgave er at finde alternative veje til et godt vandmiljø og ikke blindt fokusere på kvælstofreduktioner. Netop kvælstofreduktioner er et interessant emne, fordi der indtil videre ikke er fremlagt fagligt belæg for, at det udelukkende er det næringsstof, der forringer vandmiljøet - på trods af, at det er et helt centralt element i udspillet Vandmiljøplan 3.

Desuden slog han et slag for tiltag, som kan gøre det nemmere at få lavet generationsskifter i dansk landbrug:

- Selvejet er ikke dødt, men det bliver sværere og sværere. Det er vigtigt, at vi får lavet nogle setupper, hvor vi som landmænd kan bevare vores indflydelse, sagde han.

 

Det politiske spil

Inden selve generalforsamlingen var der bl.a. indlæg af Andreas Bach Mortensen, Områdedirektør i Landbrug & Fødevarers Public Affairs & Kommunikation. Det handlede om, hvad man som landmand kan forvente af den nuværende flertalsregering - ikke mindst ift. en kommende CO2e-afgift.

Og publikum blev klogere på, hvordan organisationen lobbyer og generelt arbejder med kommunikation ift. at påvirke udformningen af den en kommende CO2e-afgift, så den gør så lidt skade som muligt på landbruget.

Lad de unge komme til

Selv om beretningen kom vidt omkring foreningens mange aktiviteter, var der for Sven Agergaard også tid til at komme med et mere personligt indlæg:

- Tak til Bent Rasmussen fra Kibæk, som trak sig fra opstillingslisten i 2012 og anbefalede mig, så der kunne komme yngre kræfter til. Nu er det mig, der vil lade nye kræfter træde til. En svær beslutning, men jeg har valgt at holde i tide, sagde han.

Man må også sige, at han har aftjent sin værnepligt: Seks år som næstformand og de sidste 5 som formand for landboforeningen og dertil 11 år i rådgivningens bestyrelse, heraf 9 som næstformand og formand. Og så har han været fortaler for flere fusioner i dansk landbrug. Bl.a. var han en af de centrale i fusionen, der skabte SAGRO. ​

Til sidst gjaldt det valg til bestyrelsen, hvor Jacob Sig Hansen og Jørgen Lund Jensen heller ikke ønskede genvalg. Det gav valg til Maibritt Jacobsen, Dannie Feldbak, Peter Madsen og Jes B. Andersen.

Bestyrelsen holder konstituerende møde torsdag den 23. marts, hvor en ny formand vil blive valgt.

- Nu er det mig, der vil lade nye kræfter træde til. En svær beslutning, men jeg har valgt at holde i tide." - Sven Agergaard, nu tidligere formand for Herning-Ikast Landboforening.

Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere