Genvalg til Lone Andersen

Udgivet d. 05-10-2020

Familielandbruget glæder sig over fokus på naturen i coronaens skygge

Lone Andersen blev genvalgt som formand for Familielandbruget på det specielle årsmøde, der blev afviklet rundt om i landet, herunder i SAGROs lokaler i Birk ved Herning.

I sin beretning kom Lone Andersen ind tre punkter, som hun havde fokus på

Det første er naturen. Vi skal passe på den, og vi skal gribe den udvikling, der er i gang: At flere har fået øjnene op for, hvor vigtig vores natur er, sagde hun.

Det andet er, at vi skal være utrættelige, når vi kæmper imod bøvlede regler; EU-puljerne, ammoniakregler, generationsskifte - for bare at nævne nogle af de allervigtigste sager.

For det tredje;  Medlemmerne. Vi skal have flere unge i Familielandbruget, og vi skal fortsætte med at samarbejde med samfundet omkring os og hele tiden forny os – kun på den måde sikrer vi diversiteten og tilgang af nye medlemmer, slog hun fast.

Taget i betragtning af, at årsmødet blev afviklet digitalt, lod hun andre væsentlige emner som  efterafgrøder, jordfordeling, arbejdsmiljø, vandplaner, uddannelse og ny organisering ligge til den efterfølgende debat, hvor en del af dem, da også kom frem.

Ligesom årsmødet var præget af Corona-følgerne, nævnte Lone Andersen, at rigtigt mange har fået øjnene op for værdierne i den danske natur.

- Vi er kommet tættere på naturen. Livet på landet. Vidderne og den friske luft. Balancen i familielivet, sagde hun.

I den forbindelse var hun stolt og glad for, at Henrik Bertelsen fra Familielandbruget Sydvest i år fik 15. juni-fondens ”Ildsjælpris” for sit utrættelige arbejde for naturen og naturbevaring i landbrugslandet.

- Den stigende interesse for naturen er en bølge, vi skal ride med på – og bruge, også strategisk i vores arbejde med at søge indflydelse og gøre vores stemme endnu mere tydelig, sagde hun.

En række sejre

I december sidste år besluttede et bredt politisk flertal, at vi skal have en ny model for beskatning af sælgerpantebreve – en sag, som familielandbruget har kæmpet for i snart ti år.

Både Familielandbruget og Økologisektionen har i flere år arbejdet for at få mere præcise regler for krav til de udegående dyr, og vi er glade for Fødevarestyrelsens tilpassede retningslinjer. Det handler blandt andet om, at dyrene skal have godt huld, foder nok og gode naturlige læ-forhold. Det er simpelthen godt landmands skab.

En tredje mærkesag er de store kapitalfondes opkøb af landbrugsjord. Vi har ønsket en egentlig registrering af omfanget.

- Det er en kæmpe sejr for os, at vi nu har fået et overblik over, hvor mange kapitalfonde og udenlandske ejere, der er af jordene. Det har vi kæmpet for i årevis, men først da Mogens Jensen blev Fødevareminister blev det realiseret, tak for det, sagde Lone Andersen.

Hun så det også som en klar sejr, at EU-kommissionen kommer til at anbefale, at omfordelingsstøtte skal være obligatorisk i alle EU-lande.

Flere kvinder ind

Lone Andersen glædede sig over, at der over de seneste år er komme flere kvinder ind i bestyrelserne.

- Vi kan lære meget af hinanden og vores forskelligheder. Ikke kun i forhold til køn, men også alder, erfaring og livsomstændigheder. Den ældre generation har meget viden og erfaring – og de unge har en masse ny energi og innovative ideer, sagde Lone Andersen.

Nu skal vi så til at have bedre fat i de unge. Og jeg indrømmer, at det er et langt og sejt træk.  Vi har jo unge tæt på os. Vi er i dialog med dem. Via vores Facebook, via samarbejde med Sikker Trafik, Frej og LandboUngdom. Men vi skal have endnu mere af det. Og jeg hilser alle ideer velkomne. Det er så vigtigt, at vi aldrig lukker os om os selv, sagde og fremhævede det inspirationsudvalg, der er nedsat i Familielandbruget. For én af udvalgets opgaver er netop at arbejde for at favne og tiltrække flere unge medlemmer – blandt andet gennem forskellige arrangementer.

Lone Andersen takkede desuden den nu afgående formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild for en stor indsats og for at have øje for at bruge mangfoldigheden i vores organisation klogt.

Efter beretningen var der et dusin indlæg fra de delegerede.

Ud over Lone Andersen var der også genvalg til næstformand Henrik Bertelsen.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere