Lone stopper – Peter er klar i kulissen

Udgivet d. 04-07-2024

Lone Andersen har valgt ikke at genopstille som formand i Familielandbruget, når der er årsmøde til oktober. Lone Andersen har været formand siden 2013.

 

Når Familielandbruget samles til årsmøde til oktober, bliver en af opgaverne for de delegerede at finde en ny formand. Lone Andersen genopstiller nemlig ikke til posten, som hun har haft siden 2013.

- Jeg har stadig en masse energi og en lang række af ting, som jeg gerne vil nå at prøve af. Men jeg er også 60 år, så er det nok ved at være tid, siger Lone Andersen.

Lone Andersen lægger ikke skjul på, at hendes beslutning har været svær at træffe.

- Jeg har været formand siden 2013 og Familielandbruget har fyldt meget i min hverdag. Det er en stor ære at få lov til at repræsentere de mindre landbrug både i den offentlige debat, internt i landbrugets organisationer og i Landbrug & Fødevarers formandskab. Derfor har det heller ikke været nogen nem beslutning, men jeg ved med mig selv, at tiden er den rette.

Familielandbruget har rødder langt tilbage i historien og har løbende organiseret sig i takt med landbrugets generelle udvikling. Lone Andersen er den første kvindelig formand for Familielandbruget og første kvindelige viceformand i Landbrug & Fødevarer.

- Familielandbruget er en vigtig stemme i debatten, for vi lever i en tid, hvor de store aktører bliver større og større. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat har en stærk stemme ind i Landbrug & Fødevarers formandskab, siger hun.

 

Samarbejde om fælles interesser

Lone Andersen har gennem sin tid i Familielandbruget arbejdet for en stærk alliance til de grønne organisationer.

- Min tilgang har altid været, at vi skal sætte os ned omkring et bord sammen med grønne organisationer, og finde frem til de ting, som vi kan blive enige om. Der er en masse ting, der skiller os ad, dem kender vi. Men det er langt mere interessant at zoome ind på de ting, hvor vi er enige. Det gjorde vi blandt andet tilbage i 2016, da vi oprettede et natur- og biodiversitetsforum, der var inspireret af Vildtforvaltningsrådet. Det var med til at starte en helt ny tendens, hvor landbrug og grønne organisationer kunne tale sammen og samarbejde på tværs.

Netop samarbejde har også været nøgleordet i den seneste store aftale på landbrugsområdet med grøn trepart.

- Det er jo en helt fantastisk historie, at vi her i Danmark har formået at bygge bro over et tema, som ellers splitter mange andre steder i Europa. Det er ikke mindst takket være Søren Søndergaard, der har lavet et fantastisk benarbejde i processen, siger Lone Andersen.

Den grønne trepart er blot en ud af flere gode resultater, som Lone Andersen fremhæver fra sin tid i Familielandbruget. Vi har fået bedre regler, når det kommer til generationsskifter blandt andet med pantebrevsmodellen. Det er afgørende ikke mindst for de mindre landbrug. Vi har også fået et videnscenter for jord- og landbrug, der skal understøtte den grønne omstilling af erhvervet. Og det er alt sammen med til at sikre, at vi også fremover kan have en landbrugssektor, hvor der også er plads til de små, siger Lone Andersen.

En ting, som dog stadig udestår, er spørgsmålet om danske og udenlandske kapitalfondes opkøb af dansk landbrugsjord.

- Det er uløst, men det er noget jeg vil fortsætte med at sætte fokus på. For det er på sigt en stor udfordring, at danske arealer i stigende grad kan blive opkøbt af mennesker, der hverken bor eller lever i Danmark. Det har jeg det meget svært med personligt, for jeg mener det er helt afgørende, at dem der ejer jorden, også bor i lokalområdet, siger Lone Andersen.

 

- Jeg kommer til at fortsætte mit arbejde ufortrødent. Det skylder jeg alle vores dygtige medlemmer og de kan regne hundrede procent med mig

 

Fremtiden byder på flytning og masser af arbejdslyst

Når Lone Andersen til oktober takker af som formand for Familielandbruget, forlader hun også Landbrug & Fødevarers formandskab og en række tilhørende poster. Det betyder dog ikke, at det er en stille tilværelse, der venter.

- Vi har lige nu gården til salg. Når den er solgt, skal vi flytte til et andet og mindre landbrug. Det bliver specielt, for jeg har boet på vores nuværende gård, siden jeg var 17 år, siger Lone Andersen.

De kommende måneder vil formanden fortsætte sit vanlige arbejde.

- Jeg kommer til at fortsætte mit arbejde ufortrødent. Det skylder jeg alle vores dygtige medlemmer og de kan regne hundrede procent med mig, siger Lone Andersen.

Lone Andersen er foruden formand for Familielandbruget og viceformand i Landbrug & Fødevarer også formand for Copa-Cogega's arbejdsgruppe for økologi.

 

 

Peter J. Kock stiller op til valget som ny formand for Familielandbruget

 

Peter J. Kock, formand for Familielandbruget VEST-Jylland, stiller op som kandidat til posten som formand for Familielandbruget, når der til det kommende årsmøde i Vingsted til oktober 2024 skal vælges en afløser for Lone Andersen. Det ligger fast, efter at nyheden om Lone Andersens afgang som formand for Familielandbruget i dag blev meddelt i en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer.

”Efter grundig overvejelse har jeg sammen med min familie og bestyrelsen for Familielandbruget VEST-Jylland truffet beslutningen om at opstille til formandsposten for Familielandbruget”, meddeler Peter J. Kock.  

Trods sin unge alder, 34, har Peter et langt og imponerende CV fra den landbrugspolitiske verden i tasken - herunder:

2015 - 2018  
Landsformand for LandboUngdom

2021 -
Bestyrelsesmedlem hos Familielandbruget VEST-Jylland

2023 -
Formand for Familielandbruget VEST-Jylland      

Til daglig er Peter bosiddende sammen med sin hustru Louise på en mindre bedrift med økologisk planteavl lidt uden for Videbæk i Vestjylland.

Landbruget drives som deltidslandbrug. Parrets plan er at udvikle deres landbrug, så det ikke er nødvendigt at have arbejde ved siden af. Peter også er ansat som forsøgstekniker ved Ytteborg Field Trials ved Hjerm uden for Holstebro.

Peter stammer fra Kerteminde på Fyn, og er uddannet Agrarøkonom fra Dalum Landbrugsskole i 2014.

I skrivende stund bestrider Peter – udover formandsposten for Familielandbruget VEST-Jylland - bl.a. følgende tillidsposter:

  • Bestyrelsesmedlem Landdistrikternes Fællesråd
  • Formand for SAGROs Politiske Koordinationsforum
  • Formand for SAGROs Politiske Forum for Økologi
  • Bestyrelsesmedlem SAGRO
  • Bestyrelsesmedlem Dalum Landbrugsskole

 


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere