Hæder for naturindsats uddeles ved en aften i naturens tegn

Udgivet d. 13-06-2019

Holstebro Struer Landboforening får besøg af Naturfredningsforeningens præsident. Det foregår hos Martin Merrild.

Øster Hjerm-projektet har ved flere lejligheder indbudt til markvandringer og delt ud af de praktiske erfaringer med arbejdet for at forbedre levevilkårene for agerlandsfaunaen. Foto: Flemming Østergaard.

Naturen er et fælles ansvar.

Det sætter Holstebro Struer Landboforening en tyk streg under ved et arrangement hos familien Merrild i Øster Hjerm - altså hos en nok så kendt Martin Merrild. Men her er det ikke mindst hustruen, Ulla Kehlet Merrilds engagement i arbejdet med faunastriber, der spiller ind.

Sammen er parret en del af en gruppe af lodsejere og ildsjæle i Øster Hjerm, der siden 2007 har arbejdet målrettet på at forbedre agerlands-faunaen i lokalområdet.

Markvildtprisen

Et arbejde, som denne aften hædres med markvildtprisen fra foreningen Stående Jagthunde i Danmark. Prisen er på 10.000 kr.

Det er et kriterie, at prismodtageren har udført en praktisk indsats for at forbedre levevilkårene for hele fødekæden i det åbne land, dvs. for alt fra insekter og småfugle til større, jagtbare arter som haren og agerhønen.

Ildsjælene i Øster Hjerm fremhæves, fordi det er lykkedes dem at samle lodsejere med et fælles areal på 550 ha i en koordineret indsats, hvor der er anlagt mange kilometer blomstrende faunastriber, iværksat fældefangst af krager/skader, som er en trussel mod faunaen, og gennemført agerhønsetællinger i samarbejde med Foreningen Stående Jagthunde.  Tællingerne har i øvrigt vist, at antallet af agerhønsepar fra 2007 er steget fra 8 par til 46 par i 2019 - og ”overskudshøns” har spredt sig til naboterrænnerne.

Besøg af Maria Reumert Gjerding

Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, kommer i løbet af aftenen med et indlæg, hvor hun sammen med Martin Merrild fortæller om multifunktionel jordfordeling og klimaløsninger.

Aftenen byder også på en tur ud i de blomstrende faunastriber. Alle interesserede er velkomne til arrangementet.

En faunastribe i overgangszonen mellem den dyrkede mark og et læhegn sikrer føde til de vilde fugle og pattedyr året rundt i form af insekter, frø og plantemateriale.

fakta

”Naturen - vores fælles ansvar” er arrangeret af Holstebro Struer Landboforening.

Mandag den 24. juni kl. 19.00 hos familien Merrild, Kviumvej 9, Hjerm


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere