Lokale landmænds idé har spredt sig til hele landet

Udgivet d. 26-09-2018

Faunastriberne med dyrevenlige frøblandinger er så udbredte, at de kan strække sig fra Skagen til grænsen.

Landmænd inden for det område, som SAGRO primært opererer i, har sået faunastriber i et omfang, der svarer til et bælte af blomster, der strækker sig fra Grenen til grænsen. SAGROs vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner håber, at endnu flere vil melde sig til, på hjemmesiden, www.faunastriber.dk, der netop er gået i luften.

En god lokal idé  har spredt sig til det meste af Danmark. Faktisk er der sået så mange faunastriber i det midt- og vestjyske, alene i 2018, at de ville strække sig fra Skagen til grænsen, hvis de blev lagt ud i en meters bredde.

Den enkle idé er, at landmænd sår frøblandingen i striber i dele af deres marker til gavn og glæde for insekter, vildt og fugle – og uden den store gene for landmændene, da de typisk kan finde hjørner eller små stykker mark, som alligevel vanskeligt kan dyrkes.

Faunastriberne etableres i samarbejde med en række grønne organisationer og kommuner. Flere af de nu 9 medvirkende kommuner betaler frøene, mens landmændene lægger jord til og betaler for arbejdet med såningen.

- Markvildtstiltag som faunastriber, vildtstriber, barjords-striber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, og øger dermed biodiversiteten i agerlandet, siger vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner fra SAGRO.

Håbet er, at man i landmændenes erfa-grupper fremover ikke bare snakker om udbytte, hestekræfter og liter mælk, men at der også bliver prestige i at have insekter og blomster på bedriften.

Flere kan være med
Over 150 landmænd har allerede deltaget i projekter.

Og nu bliver det faktisk endnu lettere.

På en nyetableret hjemmeside, Faunastriber.dk, er det nu blevet muligt at melde sig til, hvis man er interesseret i at være en af de landmænd, der vil lægge jord til faunastriber næste år.

Faunastriberne er en del af lokale landmænds bidrag til et mere rigt plante- og dyreliv.

Faunastriber, der sås i marker til glæde for vildt, fugle, insekter – og mennesker – er nu sået så mange steder, at det svarer til et en meter bredt bælte fra Skagen til den dansk-tyske grænse.

Medvirkende organisationer og kommuner:

Grønne organisationer
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks biavlerforening
De Stående Jagthundeklubber
Danmarks jægerforbund

Landboforeninger
Herning-Ikast Landboforening
Holstebro Struer Landboforening
Jysk Landbrug
Sydvestjysk Landboforening
Familielandbruget VEST-Jylland
Grindstedegnens Familielandbrug

Kommuner
Herning Kommune
Ikast-Brande Kommune
Holstebro Kommune
Struer Kommune
Vejen Kommune
Billund Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Varde Kommune
Esbjerg Kommune

Rådgivningsvirksomheden SAGRO

Fakta

Faunastriberne sås i og ved landmandens marker, og indeholder blandt andet rødkløver, honningurt, boghvede, solsikke og cikorie, så insekter, fugle og markvildt kan finde føde, bygge reder, søge skjul og yngle.

Det er den enkelte landmand der lægger jord til, og betaler for etableringen af faunastriberne, mens frøene betales af den lokale kommune. Prisen for 800 meter faunastriber i 3 meters bredde fordelt på maks. fire lokaliteter (inklusiv frø) = 1200 kroner + moms.

 


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere