Hybridrug: Et smugkig på forsøgsresultaterne, inden de offentliggøres

Udgivet d. 29-01-2024

Og du kan høre mere på Aftenkongres

Jonas Johansen er planterådgiver i SAGRO, og siden september 2022 har han nørdet med etableringsforsøg med hybridrug. Det er der nu resultater fra, og ifølge planen vil han offentliggøre dem til aftenkongresser i Aulum og Billund.

Men efter lidt overtalelse er han gået med til at fortælle lidt om, hvad resultaterne viser – før tid.

Forsøgene er lavet med henblik på at undersøge udbyttet fra forskellige såtidspunkter og udsædsmængder. Desuden blev udbyttet undersøgt ved varieret sådybde og kernestørrelse.

- Et spørgsmål, jeg bl.a. stillede var, om øget udsædsmængde kunne kompensere for en senere såning. Her er svaret, at "ja det kan den godt", men kun til en vis grænse. For det er stadig den tidlige såning, der giver størst udbytte. Planten har ganske enkelt bedre tid til at buske sig, forklarer han.

Den parcel, som gav mest, var den fra 6. september med 106 hkg/ha og 150 planter pr. m2.

- Men som altid skal man have sin græsukrudtstrategi klar, hvis man sår tidligt. Du kan ikke bare sprøjte dig ud af problemerne, da det kan ende med, at noget af ukrudtet bliver resistent. Og så har man for alvor problemer. Men det kan man f.eks. løse med et gennemtænkt sædskifte, siger han.

 

Hvad med sådybde og kernestørrelse?

Desuden har han hun undersøgt både kernestørrelsen (lille, mellem og stor) og sådybden (2, 4 og 6 cm), og begge har stor indflydelse på fremspiringen, viser forsøgene.

- Det er meget simpelt. Antal aksbærende strå falder med sådybden, og store kerner giver flere aksbærende strå. Resultaterne viser tydeligt, at man bliver relativt hurtigt straffet, hvis man sår for dybt. Forskellen på 2 og 4 cm-sådybte er ret stor – omkring 5 hkg pr. ha, siger Jonas Johansen.

Desuden undersøgte han også, hvordan udbyttet blev ift. forskellige gylletyper og en typisk NPK-gødning. Typerne, han sammenlignede, var biogasgylle, separeret biogasgylle, kvæggylle og NPK.

- Men de resultater må I vente til at høre om til aftenkongresserne, siger han.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Jonas Johansen Jonas Johansen Planterådgiver 76602192 61974912

Om forsøgene

Jordtypen var sandjord ved Esbjerg.

Jonas Johansen har undersøgt tre forskellige såtidspunkter:

  • Tidlig såning: 6. september 2022
  • Normalt såtidspunkt: 20. september 2022
  • Sent såtidspunkt: 12. oktober (efter majs og kartofler)
  • Desuden undersøgte han kernestørrelser (lille, mellem, stor) ift. sådybder: 2, 4 og 6 cm.

Han undersøgte også, hvordan udbyttet blev påvirket af forskellige gylletyper: Biogasgylle, separeret biogasgylle, kvæggylle og en ”standard” NPK.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere