Er hybridrug fremtiden?

Udgivet d. 09-11-2022

Der er flere fordele ved at dyrke denne afgrøde: Den kan bruges som foder til grise i stedet for hvede. Og ved malkekøer kan den erstatte andre stivelseskilder i foderet.

Klimaregnskab, nedbringelse af CO2e-udledningen, kommende afgift på biologiske processer. Man skal have boet på den mørke af månen de sidste mange år, hvis ikke man har hørt omtale af disse emner. Og flere og flere tiltag viser vejen til at nedbringe landbrugets CO2e-aftryk.

Et af de tiltag er hybridrug, som har flere spændende egenskaber. Vidste du f.eks., at hybridrug er mere klimavenligt end hvede? Og at man kan bruge det til at fodre grise med i stedet for hvede? Ved kvæg har man også erfaring med at erstatte byg i foderet med hybridrug. 

Det er derfor, at SAGRO inviterer til Markmøde om hybridrug. For det er ikke altid "bare" at så hybridrug, som man f.eks. sår vinterhvede. 

- Der lader til at være mange fordele ved hybridrug. Men den kan også være sværere at få etableret i marken, fordi den er mere følsom end f.eks. hvede. Ved etablering af hybridrug er plantetal, sådybde og såtidspunktet vigtige parametre, hvis et stabilt og højt udbytte skal opnås.  siger Jonas Johansen, der er planterådgiver hos SAGRO.

 

Etableringsforsøg og foder til grise og malkekvæg

På forsøgsarealet ved Årre har SAGRO lige nu to etableringsforsøg, hvor man bl.a. undersøger forskellige udsædsmængders og såtidspunkters betydning for god etablering af hybridrug.

Man har også undersøgt forskellige sådybders betydning for forskellige kernestørrelser. Helt præcis har man sået hybridrugen i dybder på 2, 4 og 6 cm. 

- Her er reglen, at jo mindre kernerne er, jo højere i jorden skal vi så. Så vi forventer, at vores forsøg vil vise, at den gode sådybde for hybridrug er 2 cm, siger Jonas Johansen.

I løbet af næste forår vil man også afprøve forskellige gødningsstrategier, vækstregulering og svampebekæmpelse. I samarbejde med Nature Energy vil SAGRO afprøve forskellige gylletyper i gødskningen af hybridrugen.

- Vi kommer også til at diskutere ukrudtsstrategier i efteråret og opfølgningsmuligheder til foråret, siger han. 

Udover at blive klogere på, hvordan du dyrker hybridrug, kan du ved Markmøde om hybridrug også høre om de erfaringer, som KWS og SAGRO Kvæg har gjort sig ved at bruge afgrøden som foder til hhv. grise og malkekvæg. 

Markmøde om hybridrug afholdes fredag d. 11. november fra kl. 13.30 til 16.00. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd, og der vil blive serveret kaffe og kage i marken.  

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Jonas Johansen Jonas Johansen Planterådgiver 76602192 61974912


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere