Lånet der får banken til at slappe af

Udgivet d. 18-08-2020

Stort behov for at styrke kapitalgrundlaget i en række bedrifter

Lån i Vækstfonden er dyre, men de giver mulighed for en samlet finansiering, der er billigere, end man kan opnå uden Vækstfonden.
Interessen for brug af Vækstfondens DLK-lån har været stor, men der er kun udlånt cirka 20 % af rammen på 1 milliard kr. Der er et stort behov på en række landbrugsbedrifter for at styrke kapitalgrundlaget i virksomhederne.
- Vilkårene for lån forklarer måske, hvorfor interessen for lån fra Dansk Landbrugskapital er begrænset, vurderer Morten Dahl Thomsen, cheføkonom hos SAGRO.
Han ser ikke renten på 10 % som et problem i sig selv. Men afdragstiden på kun 8 år er en udfordring.Til gengæld giver lånet bedre muligheder for anden finansiering.
- Lånet tinglyses ikke på ejendommen og træder tilbage til fordel for betaling af anden gæld. Når vi styrker kapitalgrundlaget i virksomheden, forbedrer det den enkeltes rating og dermed mulighederne for en stærkere og mere bæredygtig finansiering på den øvrige del af låneporteføljen.
Det er altid den samlede, gennemsnitlige lånerente, der skal vurderes i forhold til virksomhedens afkast og risiko, påpeger Morten Dahl Thomsen.

Til sunde projekter

- Dansk Landbrugskapital henvender sig særligt til landmænd med sunde investeringsprojekter i støbeskeen.
Det kan være landmænd, der ønsker at overtage en bedrift, landmænd der vil udvide deres besætning, eller landmænd, der ønsker at investere i mere bæredygtige projekter, f.eks. mere
energivenlige staldbygninger, påpeger landbrugskundedirektør
i Vækstfonden, Lene Gade Hovmøller.
- Hos Vækstfonden tror vi på, at bæredygtighed bliver et af fremtidens konkurrenceparametre i landbruget. Bæredygtighed og indtjening er bestemt ikke hinandens modsætninger, men går ofte hånd-i-hånd og gør virksomhederne stærkere, fortsætter Lene Gade Hovmøller.
- Vi skal fortsætte med det gode landmandskab, men vi skal også følge både den teknologiske og den grønne udvikling inden for landbruget. Det sikrer rentabilitet både hos landbrugsvirksomheden og Danmark, konstaterer hun.

Nem afdragsfrihed – men…


Løbetiden på DLK-lånene er kun 8 år. I forhold til andre lån er det kort. Til gengæld er det let at få år med afdragsfrihed. Alligevel ser Morten Dahl Thomsen en udfordring. Det skyldes blandt andet, at afdragsfriheden ikke forlænger den samlede
tilbagebetalingstid for lånet.
- Den korte løbetid er en betydelig risiko for virksomheden, især hvis DLK-finansieringen udgør en stor andel af den samlede gæld. Vi har også fortsat til gode, at de øvrige kreditorer nedsætter afdragene eller reducerer gælden i tilstrækkeligt omfang på den foranstående del, som kompensation for det øgede likviditetskrav til DLK-lån, siger Morten Dahl Thomsen.
- Lånet overtager en stor del af finansieringsrisikoen
hos virksomheden, og det er derfor forståeligt, at pengeinstitutterne er positivt indstillet på denne løsning - men er det også en god løsning for virksomheden? spørger han.
Han opfordrer til, at vilkårene for lånene revurderes, så især risikoen på den løbende likviditet bliver mindre.


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere