Landbrugsstyrelse ændrer praksis – tilbagebetaler 116.000 kr.

Udgivet d. 13-11-2020

SAGRO har vundet sag for landmand Anders Dyrberg. Sagen kan også gavne andre landmænd

Ved fælles indsats mellem SAGRO s Politiske Sekretariat, Landbrug & Fødevarer og en vedholdende landmand, Anders Dyrberg i Sunds er det nu lykkedes at få Landbrugsstyrelsen til at ændre praksis, så opdyrkning af 0,37 ha. §3 udpeget jord ikke længere bliver betragtet som en overtrædelse med krav om tilbagebetaling.

- Det er en kæmpe sejr for Anders Dyrberg og os udtaler Helle Borum, SAGRO, der har hjulpet Anders Dyrberg, da han bliver pålagt at tilbagebetale 116.000 kr. svarende til 5 % af den modtagne landbrugsstøtte for 2019. Landbrugsstyrelsen var af den opfattelse, at Anders Dyrberg, som dyrkede 760 ha., havde overtrådt reglerne for krydsoverensstemmelse ved at dyrke 0,37 ha §3 arealer – fordelt på tre marker.

Forseelsen var sket længe, før Anders overtog arealerne, og han fulgte blot den synlige afgrænsning i landskabet og har ikke haft til hensigt at forbryde sig mod loven.

- Særligt det, at to af arealerne overtages fra en statslig myndighed (Vejdirektoratet) gør, at man ikke forestiller sig, at der kunne være ulovligheder forbundet med arealanvendelsen, udtaler Anders Dyrberg.

SAGRO ind i sagen

- Vi var langt fra enige i Landbrugsstyrelsens afgørelse, siger rådgiver Helle Borum, SAGRO, der argumenterede for at de KO-belagte bestemmelser var fejlfortolket af Landbrugsstyrelsen. Det var denne fejlfortolkning og manglende proportionalitet, der var de væsentligste anker i sagens behandling.

Den konkrete sag har medført en del drøftelser mellem Landbrugsstyrelsen og Landbrug & Fødevarer. Drøftelser, der nu har fået Landbrugsstyrelsen til at præcisere krav til naturbeskyttelse uden for Natura 2000-arealer.

- Det er præciseringer, vi er rigtig glade for, siger Helle Borum.

Størrelsen på forseelsen graduerer nu forseelsen og dermed sanktionen.

Præciseringer fra Landbrugsstyrelsen

6. november 2020 sendte Landbrugsstyrelsen disse præciseringer ud:

Landbrugsstyrelsen præciserer nu, i hvilke tilfælde støttetræk kan forekomme, når en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav (KO-krav) vedrørende beskyttelse af natur sker uden for Natura 2000.

 

Bemærkninger til krav 1.23

  • Ved ændring mener vi en ændring af områdets naturtilstand som beskrevet i den gældende vejledning fra Miljø- og Fødevareministeriet om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper.
  • For at en tilstandsændring er en overtrædelse af KO-kravet, skal ændringen have fundet sted inden for de seneste fire år. Tilstandsændringer foretaget tidligere end det, vil ikke være en overtrædelse af KO-kravet.

I vejledningen beskrives følgende:

Hvis du på dine arealer opdager forhold, som du ikke er ansvarlig for, og som strider mod beskyttelsen af arealerne, skal du straks anmelde det til din kommune. Det kunne f.eks. være, hvis andre borgere har henslængt affald på dine arealer. Hvis en overtrædelse er resultatet af en handling eller en undladelse, som ikke direkte kan tillægges dig, vil du ikke kunne blive KO-sanktioneret for overtrædelsen.

 

Størrelsen på forseelsen graduerer nu forseelsen og dermed sanktionen

 

 


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere