Spændende program til SAGROs konference om klima og bæredygtighed

Udgivet d. 09-01-2020

Håndgribelige bud på løsninger for fremtiden

Der er mange forskellige bud på, hvordan dansk landbrug kan udnytte mulighederne inden for fremtidens dagsorden omkring klima og bæredygtighed.

En stor del af dem bliver repræsenteret, når SAGRO den 22. januar holder konferencen ”Løsninger for fremtiden” på Skarrildhus mellem Billund og Herning.

- Vi har prioriteret at gøre FNs verdensmål håndgribelige, så den enkelte landmand kan omsætte det abstrakte til noget konkret hjemme på bedriften, siger afdelingsleder, SAGRO Miljø, Lisbeth Tønning, der står bag arrangementet sammen med ejerforeningerne bag SAGRO.

Landbruget er en del af løsningen, og konferencen skulle gerne gøre os klogere på de udfordringer, vi står overfor og give inspiration til, hvordan den enkelte landmand kan komme i gang med klima- og bæredygtighedstiltag. Derfor bliver både panelet og deltagerne udfordret mere på, hvordan de med hverdagsmål kan se sig selv i det store billede.

Dagen byder på politiske perspektiver på den grønne omstilling, faglig viden om landbrugets klimapåvirkninger og en vifte af indlæg med konkrete eksempler på, hvordan virksomheder har integreret den grønne dagsorden i deres strategi og dermed gjort bæredygtighed til god forretning.

Programmet har følgende indhold:

Landbruget er en del af løsningen v/ Thor Gunnar Kofoed, viceformand i L&F

Den politiske vinkel mellem landbruget og den nye klimalov.

 

Landbrugets klimapåvirkning - fakta og handlemuligheder v/ Hans Roust Thysen, klimachef, SEGES

Hvad er fakta om landbrugets klimapåvirkning, og hvad kan vi gøre, som batter noget i det store perspektiv samt, hvad ligger der i det kommende klimaberegningsværktøj?

 

Bæredygtige hverdagsmål på bedriften v/ Solvejg Horst Petersen, virksomhedsrådgiver, SAGRO

Bæredygtighed er andet og mere end klima. FN’s verdensmål kan virke højtravende og abstrakte,så hvordan gør du det operationelt i hverdagen på bedriftsniveau, og hvor ligger gevinsten for dig og din virksomhed?

 

Kamp eller konsensus v/ Søren Møller, formand for Collective Impact

Vi kan og skal bruge landskabet mere bæredygtigt i fremtiden. Vi har udfordringer med klima, miljø og plads til naturen. Samtidig skal det blive lidt bedre at drive erhverv og bo i landdistrikterne. Collective Impact har udviklet metoder til, hvordan vi håndter disse dagsordner på én gang og bevist, at det er en god investering for samfundet.

 

Fuld skrald på grøn omstilling v/ Katrine Storgaard, Marketing Sustainability Lead, Daka Denmark A/S

Hvordan griber Daka den bæredygtige dagsorden an, og hvilke udfordringer er der, når man som virksomhed har sit image imod sig og et bæredygtigt moment med sig. Kan man ændre sin historie ved at hægte sig på den bæredygtige agenda, og hvad gør det ved forretningens DNA?

 

Bæredygtighed i en bred forstand v/ Kristian Karlshøj, Ausumgaard

Vi tror på at bæredygtighed er en forudsætning for fremtidige forretninger. Vi arbejder for en fælles forståelse for bæredygtighed i forbindelse med landbrugets fundament, talentudvikling, entrepreneurship, omgivelserne, driftsøkonomi og det at bidrage til vores samfunds store dagsordener såsom natur, miljø og klima.

 

Fra bevidste forbrugere og bæredygtig trend til god forretning v/ Poul Pedersen, adm. direktør, Thise Mejeri

Bæredygtig produktion hæver på kort sigt ikke nødvendigvis indtjeningen, men Thise Mejeri har en klar forventning om, at det vil ske på den lange bane.

 

Bæredygtighed i et globalt perspektiv v/ Connie Hedegaard, formand for tænketanken Concito

Om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling og danske landmænds bidrag og indsats for at nå dem.

Dagens konferencier: Torben Jensen, adm. direktør, SAGRO

Klik her for tilmelding til arrangementet

 


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere