Minister: Erstatninger til minkavlerne forventes at blive højere end hidtil antaget

Udgivet d. 31-01-2024

Man skal dog huske, at der med opjusteringen af skønnet ikke er tale om tiltag eller tilpasninger, som udvider erstatningsgrundlaget.

6,3 mia. kr. Så meget mere forventer man, at udgifterne til erstatningerne mv. til minkavlerne stiger. Dermed ender man sandsynligvis med en erstatning på ca. 24 milliarder kroner. Og tæller man alle udgifter med, herunder myndighedsopgaver, bliver den samlede regning på svimlende 29,5 mia. kr.

Det skriver Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Stigningen kommer af, at man i de første 51 afgørelser er kommet frem til højere erstatninger, end man i første omgang havde forventet, man ville.

Det nye skøn er selvfølgelig stadig behæftet med en vis usikkerhed, idet der skal afgøres flere sager om nedlukningserstatning, herunder principielle klagesager, inden der kan gives et mere pålideligt estimat for de samlede udgifter til erstatning mv.

”Der er med opjusteringen af skønnet ikke tale om tiltag eller tilpasninger, som udvider erstatningsgrundlaget,” lyder det ligeledes i pressemeddelelsen.

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jacob Jensen (V) udtaler:

”Det er helt afgørende, at vi får sat et værdigt punktum for minkavlerne. Og det gør vi ved, at de får den fuldstændige erstatning og kompensation, som de har ret til, så hurtigt som muligt. Jeg har orienteret Folketinget om, at de nyeste skøn viser, at udgifterne til minkerstatningerne forventes at blive højere, end hvad man forventede i 2021, da aftalen om minkerstatninger blev indgået. Det er der flere årsager til, navnlig at erstatningsniveauet i de første afgjorte sager om nedlukningserstatning har vist sig at være højere, end oprindeligt antaget. Det vigtigste for mig er, at minkavlerne får det beløb, de har krav på, og at det går hurtigere med at få udbetalt de sidste erstatninger.”

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Maria Eugster Klug Maria Eugster Klug Driftsøkonom 76 60 23 72 29 41 27 51


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere