Ofte stillede spørgsmål: Hvad skal tidsregistreres, og hvad skal ikke?

Udgivet d. 09-02-2024

Den nye lov om tidsregistrering har skabt mange spørgsmål, så derfor har vi bedt Digitaliseringsassistent, Kim Alexander Jensen, om at besvare dem én gang for alle.

I januar vedtog folketinget en lov, som stiller krav til tidsregistrering på alle arbejdspladser i Danmark. Derfor vil landmænd med ansatte nu skulle indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, som vi tidligere beskrev i denne artikel.

Dette har givet anledning til en lang række spørgsmål, som vores digitaliseringsassistent, Kim Alexander Jensen, her vil afdække.

Er det tilstrækkeligt kun at registrere tiden der er udenfor den kontraktmæssige normtid?

Ja, hvis en medarbejder har en normtid per dag, så vil det være tilstrækkeligt at registrere tiden de dage hvor arbejdstiden afviger fra normtiden. Det står dog hen i det uvisse hvor meget tiden må afvige fra normtiden. Til gengæld ved vi at domstolene vil vægte medarbejderens påstand højere end arbejdsgiverens, i de tilfælde hvor der mangler tidsregistrering.

Ved brug af SAGRO Time, vil man have objektiv og pålidelig dokumentation, som kan være en stor fordel, hvis der skulle opstå uenighed.

Vil det være nok at registrere den daglige arbejdstid, ellers skal også start- og sluttidspunkter registreres?

Ja, det vil være tilstrækkeligt at man registrerer mængden af arbejdstid per dag. Der kan dog være forhold, hvor det kan være smart at have dokumentation for specifikke tidspunkter – f.eks. for at bevise man har overholdt hviletidsbestemmelserne eller overenskomstforhold.

Med SAGRO Time har man både den daglige opsummering og de specifikke start- og sluttidspunkter. Derfor er man helt dækket ind og vil kunne dokumentere alt, hvis man skulle få behov for det.

Er der krav om at arbejdstidsregistreringssystemet skal være digitalt?

Nej, der er fuld metodefrihed, så derfor kan man som sådan nøjes med at registrere arbejdstiden på papir. Man skal dog være opmærksom på at der er krav om at tidsregistreringerne skal være tilgængelige for medarbejderen. Her skal man også overveje hvilke informationer man arkiverer samme sted, da der kan være GDPR-forhold, som gør at den ene medarbejder ikke må have adgang til en anden medarbejders tidsregistreringer.

Derudover skal man huske at dokumentationskravet er 5 år efter udløbet af beregningsperioden af den ugentlige arbejdstid. Denne udregnes altid ud fra enhver 4-månders periode, så derfor vil man skulle gemme alle tidsregistreringer for alle medarbejdere i mindst 5 år og 4 måneder.

SAGRO Time gemmer alle oplysningerne i hele perioden for dokumentationskravet og giver dig nem mulighed for at slå op på specifikke datoer og perioder. Tilgængeligheden er også sikret, da medarbejderne også kan logge ind og se alle deres egne tidsregistreringer.

Skal man registrere pauser, hvis pauserne er medarbejderbetalt?

Alt tid hvor medarbejderen ikke udfører arbejde eller er til rådighed for arbejdsgiveren, tæller ikke med som arbejdstid og skal derfor ikke registreres. Dette gælder både hvis pauserne er medarbejderbetalt eller arbejdsgiverbetalt.

Med SAGRO Time stempler medarbejderen nemt ind- og ud på få sekunder. Dertil er der også en pause-funktion, hvis man ønsker overblik over pausernes længde og mængde.

Er der en bagatelgrænse for hvor mange ansatte man skal have før man skal tidsregistrere?

Nej, der er ingen bagatelgrænse. Alle med ansatte skal tidsregistrere. Selv hvis du kun har én ansat. Den eneste undtagelse er medarbejdere, som indgår i kategorien ”selvtilrettelæggere” – herunder direktører eller akademikere, som selv bestemmer hvornår de arbejder og hvor meget.

Hvor tilgængeligt skal systemet være? Hvor objektivt? Hvor pålideligt?

Vi har forsøgt at få beskæftigelsesministeriet til at besvare tolkningsspørgsmål. F.eks. har vi spurgt ”Hvis en arbejdsgiver har tidsregistreringer lokalt på sin pc, vil det så være tilgængeligt nok, hvis arbejdsgiveren viser medarbejderens tidsregistreringer per forespørgsel?”.

Hertil er svaret fra ministeriet at dette vil afhænge af en juridisk vurdering i en eventuel retssag og anbefaler at man får en juridisk vurdering fra en advokat. Vil du være på den sikre side før du sidder i arbejdsretten, så anbefaler SAGRO at implementere et digitalt tidsregistreringssystem, som SAGRO Time.

Vi ser allerede en stor interesse for at komme i gang med SAGRO Time og forventer kun stigende interesse frem mod juli. Derfor anbefaler vi at man allerede nu kontakter os for at høre nærmere.

Læs mere her eller bliv kontaktet direkte af Kim ved at udfylde denne formular.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Kim Alexander Jensen Kim Alexander Jensen Digitaliseringsassistent 76602471 22804080


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere