Tidsregistrering: Der er særligt fire arbejdstidsregler, du skal være helt sikker på at overholde

Udgivet d. 23-04-2024

Der er særligt fire arbejdstidsregler, som du skal være helt sikker på at overholde. Find dem i denne artikel.

Mange er allerede ved at komme godt i gang med tidsregistrering, så de er klar til den nye lov, som træder i kraft d. 1. juli 2024. SAGRO Time løfter nemt lovkravet om tidsregistrering, men med denne tidsregistrering, kommer også et tydeligt indblik i om man overholder arbejdstidsreglerne – er du sikker på du har helt styr på dem?

Der er særligt fire arbejdstidsregler, som du skal være helt sikker på at overholde.

  • Daglig hvileperiode: 11-timers reglen.
  • Ugentligt fridøgn.
  • Maksimal ugentlig arbejdstid: 48-timers reglen.
  • Pauser: Hvor meget og hvem skal betale?

11-timers reglen: Ansatte skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer indenfor hver periode på 24 timer.

Ugentligt fridøgn: Indenfor hver periode på 7 døgn skal ansatte have et fridøgn, som skal ligge i tilslutning til en daglig hvileperiode.

Der er dog også fravigelser fra disse to regler, som kan tages i brug indenfor landbrug. 11-timers reglen, vil for landbrugsarbejde kunne nedsættes til 8 timer indtil 30 dage i et kalenderår. Derfor skal man sikre sig at man kan rationere de 30 dage hen over et helt kalenderår, for hver enkelt medarbejder.

Ligeledes kan man ved landbrugsarbejde omlægge det ugentlige fridøgn, som dog skal udmunde i tilsvarende frihed senere. Der må dog ikke være mere end 12 døgn mellem 2 fridøgn. Fridøgnene bør så vidt muligt lægges i sammenhæng, og samtidig bør det ene fridøgn ligge i tilslutning til den daglige hvileperiode.

Disse fravigelser stiller høje krav til arbejdsplanlægningen, så man får rationeret sine fravigelser fra 11-timers reglen, og får sikret maksimalt 12 arbejdsdøgn mellem 2 fridøgn. Derfor kan det være smart at bruge en digital vagtplanlægningskalender, som den der er inkluderet i SAGRO Time.

Maksimal ugentlig arbejdstid: Ansatte må maksimalt arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit over enhver periode på 4 måneder. Denne regel kan dog efter lovændringen d. 1. juli fraviges. Det vil være op til den enkelte medarbejder at tilvælge denne fravigelse, og medarbejderen vil til enhver tid kunne fravælge fravigelsen. Ved fravigelse af 48-timers reglen, vil medarbejderens arbejdstider stilles til rådighed for Arbejdstilsynet, som foretager en sikkerheds- og sundhedsmæssig vurdering.

Derfor kan det naturligvis kun lade sig gøre hvis man har tidsregistrering, som arbejdstilsynet vil kunne få adgang til. Dette kan naturligvis nemt gøres med SAGRO Time.

Pauser: Når en ansat arbejder mere end 6 timer om dagen skal man sørge for at de får en pause. Pausens varighed er ikke fastsat ved lovkrav, men der er krav om at pausen skal være så lang, at ”pausens formål tilgodeses” (f.eks. udfyldelse af menneskelige behov såsom at spise og drikke).

Der er ikke noget krav om at medarbejderen skal være lønnet under sin pause, medmindre medarbejderen skal stå til rådighed under pausen. Den ansatte kan dog være dækket af overenskomstforhold, som har mere specifikke krav til den ansattes pausetid og betaling af pauser.

SAGRO Time gør det nemt at registrere pauser, så man let vil kunne påvise at medarbejderen har afholdt sine lovmæssige pauser.

Formålet med det nye lovkrav om arbejdstidsregistrering, er netop at kunne påvise at man overholder arbejdstidsreglerne. Derfor er det vigtigt at man hurtigst muligt kommer i gang med arbejdstidsregistrering, da det giver det bedste grundlag for at bevise at man overholder arbejdstidsreglerne.

Mange landbrug uden tidsregistrering, har sikkert meget lidt bevidsthed om hvorvidt arbejdstidsreglerne overholdes. Men med det nye lovkrav om tidsregistrering, vil alle skulle tidsregistrere ansattes arbejdstid, og vil dermed blive mere bevidst om overholdelsen af arbejdstidsreglerne, samt særlige overenskomstforhold.

Vil du være sikker på at din tidsregistreringsløsning overholder den kommende lovgivning, så læs denne  artikel om det nye lovkrav eller denne artikel om at vælge den rigtige løsning.

Vil du vide mere om SAGRO Time eller have hjælp til bestilling, så find information og kontaktoplysninger her eller udfyld denne kontaktformular, så hører du fra os snarest.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Kim Alexander Jensen Kim Alexander Jensen Digitaliseringsassistent 76602471 22804080


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere