SAGRO er rykket ind på universitetet

Udgivet d. 05-01-2017

Medarbejdere indledte 2017 med at etablere kvægkontor direkte i forskermiljøet på Aarhus Universitet

En del af rådgiverne hos SAGRO Kvæg er i den første uge af år 2017 i færd med at rykke ind i lokaler på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet – i daglig tale også kendt som ”Forsøgscentret i Foulum”.

Kvæg- og grovfoderspecialisterne får til huse dør om dør med forskere. Allerede på de første dage kunne de tale med naboerne om så forskellige projekter som brugen af oregano til at begrænse udledningen af metan og marinaders betydning for holdbarheden af oksekød.

- Det understreger bare, hvor meget gavn vi får af at være i så direkte kontakt med forsknings- og udviklingsmiljøet, siger SAGROs administrerende direktør, Torben Jensen. Vi vil simpelthen kunne sætte nye standarder for, hvor hurtigt viden vil kunne bredes ud til landbruget.

Torben Jensen er også sikker på, at der blandt SAGROs kunder findes kvægbrugere, der har interessen i at medvirke til at omsætte mindre forsøg til større skala, så der hurtigere kan opnås valide forskningsresultater. Der bliver dermed en meget kortere vej fra teoretisk viden på et universitet til staldgangen hos mælkeproducenterne. 

- Jeg ser det som vigtigt at udnytte alle de gode ressourcer i samspillet mellem forskningsmiljøet, SEGES, landmændene og os som rådgivningsvirksomhed. Jeg er sikker på, at det kan blive til gavn for alle parter, siger han.

Torben Jensen glæder sig desuden over, hvor godt der allerede er blevet taget imod SAGRO fra uddannelsesinstitutionens side, herunder fra instituttets leder Klaus Lønne Ingvartsen fra ANIS.

- Vi vil helt sikkert også kunne få stor gavn af den viden og de efteruddannelsesmuligheder, der ligger i universitetsverdenen, så vi kan sikre, at SAGRO har de rigtige kompetencer at tilbyde landmændene.

Landmænd kan i dag selv finde meget af den viden, de behøver, så de stiller naturligvis krav til os om, at kunne levere den skarpe special-viden fra den øverste faglige hylde, som de ikke selv kan finde, siger Torben Jensen.

Beslutningen om at etablere sig i Foulum ligger derfor helt i tråd med de strategier for at styrke vidensmiljøerne, som var en central del af fundamentet for fusionen mellem Jysk Landbrugsrådgivning og Heden & Fjorden. 

Ligger rigtigt

Med en placering i Foulum øst for Viborg har SAGRO bevæget sig videre ud, end det område, som de fire huse i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg tidligere har koncentreret sig om.

- Geografien er nu ikke det vigtigste for os. Det afgørende er placeringen i forskermiljøet. Når det er sagt, må vi også forholde os til, at vi har og får flere både økologiske og konventionelle kunder i Himmerland og det nordlige Midtjylland. Derfor var det naturligt at slå til, da vi fik en mulighed, der var attraktiv, både økonomisk og i forhold til SAGROs udviklingsmuligheder, siger Torben Jensen.

Kontoret vil fremover blive base for kvægrådgiverne Dorthe Brask-Pedersen, Katrine B. Bjørn, Vibeke Duchwaider, Rasmus Krarup, Tonny Andersen og Peter Hvid Laursen, slagtekalverådgiver Annedorte Jensen, grovfoderrådgiver Brian Søndergaard samt kvægfagdyrlæge Line Fruergaard-Roed og kvægdyrlægerne fra Ans Kvægpraksis.

 


Administrerende direktør, Torben Jensen og chef for SAGRO Kvæg, Erling Lundager Kristensen kunne allerede første dag på Forsøgscentret i Foulum stikke hovedet ind i et laboratorium ved siden af SAGROs nye lokaler på forsøgscentret og høre om specialestuderende Louise Juuls undersøgelser. Foto: SAGRO


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere