SAGRO vil åbne en helt ny verden med sådemo

Udgivet d. 30-08-2018

En faglig dag for landmænd, der godt tør prøve noget nyt!

Det nyeste udstyr bliver sluppet løs i hvedestubben, når SAGRO den 12. september inviterer til en sådemonstration, som har fokus på de nye såteknikker, der nu er til rådighed. Lige fra såning helt uden forudgående jordbearbejdning til den nyeste udvikling for planteetablering med fuldt intensiv pløjning.  
Sådemonstrationen foregår hos Morten Bjerre i Sørvad, der i sin egen markdrift eksperimenterer kraftigt med at reducere maskinforbrug, kemi og arbejdskraftforbrug.

- Vi viser den nyeste teknik bag både no till, strip till, pløjning og brug af en redskabsbærende robot, Robotti. Og vi stopper ikke der. Vi kan give en helhedsbetragtning, fordi vi inddrager økonomiberegninger, der viser totalomkostningen på alle etableringsmetoderne, forklarer planterådgiver Kasper Kjær Jensen, SAGRO.
Det er helt konkret etablering af hvede på sandjord med forskellig forfrugt, sådemonstrationen omhandler. Derudover kan man i et stort særskilt forsøg se, hvordan hvede er etableret i frøgræsstub, og blive introduceret til et større sprøjteforsøg.

Tag hjem og regn!

Kasper Kjær Jensen fortæller, at formålet med sådemoen er at inspirere landmænd til at blive bedre til at vurdere deres egen jord, så de ud fra dette kendskab kan tage den rigtige beslutning om etableringsmetode.

- Vi stræber efter, at deltagerne tager hjem efter arrangementet med en viden om, hvad der er den mest egnede såmetode i hans sædskifte, til hans jordtype og hans økonomi.

- Vi giver ikke folk et facit. Men vi sætter fingeren på, hvad man skal tænke over og regne igennem. Vi fortæller også, hvad en beslutning om at droppe ploven fører med sig. Det er jo sådan, at har man sagt A, så kommer der også et B. Her skal det forstås sådan, at en reduceret jordbearbejdning blandt andet udløser behov for en anderledes opfølgning på ukrudt, og man skal kunne indpasse et varieret sædskifte i markdriften. Det vil også være nyt for nogle, at halmen skal omsættes på marken, forklarer han.

Robotti

Der bliver også kikket ind i fremtiden for at se, hvilke muligheder der åbner sig med den nyudviklede selvkørende redskabsbærer, Robotti fra Agrointelli. Kasper Kjær Jensen lover, at der bliver sidste nyt om pris, kapacitet og et bud på, hvordan den vil forandre hverdagen, for dem, der vil lære at bruge den nye teknologi.

Arrangementet begynder kl. 10.30, og om formiddagen er der gennemgang af parceller og maskiner, og efter frokost går den rullende demonstration af maskinerne i hvedestubben i gang.

Kemistrategier

Dagen byder også på en præsentation af en hel vifte af ukrudtsstrategier. Repræsentanter for Syngenta, Bayer og Adama introducerer deres forslag, og som noget helt nyt, vil de forskellige ukrudtsstrategier for første gang blive sammenlignet på intensiteten i jordbearbejdningen. Målet er at få et bud på, hvilken strategi, der er den mest skånsomme for jorden.

Nogle uger efter arrangementet, når planterne er i stadie 10-11 bliver ukrudtsbehandlingen gennemført sådan, at for hver enkelt af de deltagende maskiner, vil samtlige strategier blive praktiseret i de store forsøgsparceller.

Hvilke strategier, der ender med at være de mest virkningsfulde, får man lejlighed til at studere, når SAGRO Planter senere på efteråret, formentlig i november, inviterer til et nyt, fagligt arrangement i forsøgsmarken hos Morten Bjerre i Sørvad.

Program

Sådemonstrationen foregår på adressen  Løgagervej 6, 7550 Sørvad.

Oplev Multiva, Mzuri, Claydon, Horsch og Robotti i aktion.

Kl. 10.30 velkomst og præsentation af dagen

Kl. 10.40 Gennemgang af parceller og maskiner

Kl. 12.30 Øl, vand og pølser

Kl. 13.00 Rullende demonstration af maskinerne – én efter én.

Kl. 14.30 Tak for i dag      

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Jens Peder Pedersen Planterådgiver 76 60 23 35 51 20 84 57
Jens Peder Pedersen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Hold dig opdateret med SAGROs nyhedsbrev.
Du får information om præcis de emner, der interesserer dig.

Hvad siger du ja til?
Jeg ønsker ikke at se denne popup længere