Stort fremmøde til kaffebordsmøde om Genslyngning af Fåre Mølleå

Udgivet d. 11-10-2021

Fuldt hus til kaffebordsmøde ved Lemvig da Familielandbruget VEST-Jylland inviterede til møde om emnet ”Genslyngning af Fåre Mølleå”. Det blev et tilløbsstykke for interesserede landmænd i lokalområdet.

Det var med sol fra en klar men tidlig efterårshimmel, at Familielandbruget VEST-Jylland, torsdag, den 7. oktober 2021 inviterede landmænd til kaffebordsmøde hos bestyrelsesmedlem Peder Nielsen på dennes gård lidt syd for Lemvig.

På mødet orienterede Biolog Jane Grooss fra Natur & Miljø, Lemvig Kommune om projekt ”Genslyngning af Fåre Mølleå” – herunder kommunens forundersøgelser, kontakt til lodsejerne, om kommunens ansøgning om midler til gennemførsel af projektet – og endelig om hvad de berørte lodsejere vil kunne forvente sig af kompensationsmidler, jordfordelingsarbejde mv. i tilfælde af, at midlerne bevilliges og der kan nås til enighed om opgavens udførelse.

Niels Kristian Fruergaard fra Familielandbruget VEST-Jylland orienterede om lignende lavbundsprojekter – både nogle, som allerede er gennemført, men også om flere andre, som konkret er i støbeskeen rundt om i Midt- og Vestjylland.

Efter de faglige indlæg var spørgelysten stor – ikke mindst omkring fordele og ulemper for landmanden, miljøet, naturen, jagten, klimaet etc.

Kaffebordsmøder er i ordets forstand – mindre, men tætte arrangementer med henblik på orientering af landmænd om særlige emner og med fokus på de fremmødtes mulighed for i højere grad selv at kunne deltage i drøftelsen af dagens emne. Til dagens kaffebordsmøde var der et max. deltagerantal på 16 landmænd. Medregnet indlægsholdere og mødearrangør deltog 19 personer i mødet. 

Efter mødet var der bred enighed blandt deltagerne om, at mødeformen har sin berettigelse netop ved orienteringen om sådanne særlige emner, hvor det er vigtigt at få personlige drøftelser på bordet og derved få belyst det særlige emne på et mere personligt plan.

”Jeg er blevet meget klogere på dette konkrete projekt og så har det været hyggeligt at kunne mødes med de andre, under denne lidt mere uformelle form”, sagde en ældre landmand, da han forlod mødet, efter at være trakteret med kaffebord og snitter af foreningen.

Kontakt os

Få et godt råd fra en af vores rådgivere

Villy Juul Larsen Politisk rådgiver 96296606 20238549
Villy Juul Larsen


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere