Under markerne er der rent drikkevand til de næste 100 år

Udgivet d. 19-01-2021

Varde Kommune har længe ledt efter rent drikkevand til Varde by. Det har de fundet under landmand Jesper Arnth Jensens marker, og nu satser han på at blive vandleverandør til ca. 10.000 borgere.

Vand, græs, sol og eksterne vindmøller… I fremtiden kan alle disse elementer komme i spil ved Vittarpgård - til gavn for miljøet.

På gårdens arealer, der ligger nord for Varde, fandt Varde Kommune for ca. tre år siden et stort magasin med rent drikkevand 100-130 meter nede i jorden. Vandet er, som man siger, ”ikke påvirket af menneskelig aktivitet”. Efterfølgende kom forsyningsselskabet og spurgte om lov til at gå videre med prøveboringer, og Jesper Arnth Jensen tøvede ikke længe med at sige ja.

- Jeg synes, det er mega interessant, og så vil jeg gerne være med til at sende det signal, at vi landmænd i høj grad kan bidrage til løsninger på klimaudfordringerne, bemærker den unge landmand.

- Vi er to lodsejere, der skal lægge jord til i alt ti boringer. Der er i alt 93 hektar BNBO-områder, hvoraf de 80 hektar er mine – og heraf er de 70 hektar nu i omdrift på grund af de sprøjtefrie zoner.

En fair aftale
For ca. to år siden kom loven om BNBO-områder, og Jesper Arnth Jensen skulle finde ud af, hvordan han skulle omlægge sin markdrift. Forsyningsselskabet kompenserer, og han fået god hjælp til at opnå en fair aftale og en fair pris af miljørådgiver Helle Borum fra SAGRO og Jacob Carl fra Tellus Advokater.

Frem til udgangen af 2022 er det muligt for vandværker og forsyningsselskaber at indgå frivillige aftaler om kompensation med lodsejerne. Sker det ikke, vil opgaven overgå til staten, og erstatningen vil blive fastlagt uden individuelle forhandling.

Solenergi og græsprotein
Jesper Arnth Jensens plan er at søge om solceller til 50 hektar. Lige nu pågår der grundige test af, om der vil kunne ske en afsmitning til grundvandet. Derudover har den miljøbevidste landmand planer om at sælge græs til græsprotein hos naboen BioRefine Nybro. Foderet til sine snart 540 malkekøer vil han købe af maskinstationen, og så vil han leje ekstra arealer ind.

Hele omlægningen bliver koordineret i samråd med hans landbrugsråd, hvor en virksomheds- og en kvægrådgiver fra SAGRO blandt andre sidder med.

Forsyningsselskabet er nu i gang med prøveboringer, hvor man blandt andet måler vandkvaliteten hen over en hel sæson. Bliver det store foregangsprojekt realiseret, skal der etableres nyt ledningsnet og opføres et nyt vandværk. Det kræver en stor investering, men så er byen forhåbentlig også sikret rent drikkevand de næste 100 år.

SAGRO gør meget ud af at hjælpe landbrugskunderne med at sætte fokus på klima og bæredygtighed. Udover rådgivning om det landbrugsfaglige kan SAGRO samle ekspertise inden for jura og skat mm., så landmanden kan opnå den bedst mulige aftale.

Du kan læse mere om BNBO-rådgivning her. 

Bliv klogere på FNs verdensmål nummer 6, ”Rent vand og sanitet”, her.


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere