Sagsbehandling kickstartes med et besøg på gården

Udgivet d. 05-05-2017


En kop kaffe og en snak hos landmanden. Det er Esbjerg Kommunes nyeste initiativ til hurtigere og smidigere sagsbehandling for landbruget.

Esbjerg Kommune er allerede godt med i forhold til sagsbehandlingstider for landbruget. Sagsbehandlingstiden er væsentlig lavere end landsgennemsnittet, og det seneste halve år er sagsbehandlingstiden reduceret fra 3,8 måneder til 3,1 måneder. Alligevel sætter kommunen endnu et initiativ i søen, som skal give hurtigere og mere effektiv sagsbehandling i større og komplekse sager.

Sagsbehandlerne på landbrugsområdet tilbyder nu at mødes med landmanden og dennes rådgiver, inden de færdiggør en ansøgning til kommunen om fx at udvide dyreholdet, placere en ny stald eller gylletank. Mødet sker inden sagsbehandlingen begynder, og er tænkt som et forum, hvor rammerne for projektet afklares. På mødet kan landmanden, rådgiveren og sagsbehandleren også vende konkrete elementer i ansøgningen, så der ikke opstår misforståelser, og alle faser i sagsbehandlingen med fx nabohøring kan tales igennem.

Idé udspringer af dialog

Ideen omkring dette opstartsmøde er kommet i stand på et dialogmøde mellem Sydvestjysk Landboforening, Familielandbruget Sydvest og Esbjerg Kommune.

- Vi har en interesse i at dialogen med interessenterne er værdiskabende og konstruktiv. Jeg er glad for, at vi har denne kontinuerlige dialog omkring, hvordan vi kan forbedre vores service overfor landbrugene og rådgivningstjenesterne. Vores kommune er en stor landbrugskommune, og vi er interesserede i at yde god service overfor erhvervet som helhed og den enkelte landmand, siger John Snedker, formand for Plan & Miljøudvalget. 

- Som landmand skal man kunne lægge sin strategi for bedriftens udvikling frem og opnå en tillidsfuld dialog med kommunen. Det vil spare alle parter for værdifulde ressourcer, hvis vi forebygger, at en bedrift udvider i en retning, der senere kan medføre problemer, vurderer Niels Laursen, bestyrelsesformand for Sydvestjysk Landboforening. Landbruget skal fremad, understreger han, og derfor er det spild, hvis et projekt ryger i en blindgyde.

Det er aftalt, at en forhåndsdialog ved større og/eller komplekse sager kan fremme processen med at få en miljøgodkendelse til husdyrbrug. Mødet skal foregår på den landbrugsejendom, som sagen handler om.

Miljørådgiveren fra SAGRO vil ved den indledende snak om ansøgning om udvidelse orientere landmanden om muligheden for at holde formøde med Esbjerg Kommune. For at kommunen kan sende de relevante sagsbehandlere til mødet og også nå at afdække evt. problemstillinger, skal ansøgeren inden mødet indsende en kort beskrivelse af projektet.

Esbjerg Kommune forventer, at ansøger har gjort sig konkrete overvejelser om projektet før mødet – f .eks. omfanget og placering af nye stalde, gyllebeholdere og lignende.

Den nye procedure forventes at give et smidigere og hurtigere sagsforløb og samlet set et mindre tidsforbrug til behandling af ansøgningsmaterialet.

Value cannot be null. Parameter name: source


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere