Grindstedegnens Familielandbrug

Kontakt
Svend Højberg, formand
Ribe Landevej 100, 7250 Hejnsvig
Tlf. 75 33 57 76 / 40 19 89 76
E-mail: post@bakkegaard-donslund.dk

Samarbejdspartnere