Faunastriber

Find online tilmelding til Faunastriber 2024 på dette link.

Med tilmeldingen til projekt Faunastriber, kan du bruge arealerne til opfyldelse af GLM-8 kravet. Tilmeld dig projektet og få os ud og så dine udlagte arealer med en flerårig faunablanding til gavn for både insekter, fugle og andet vildt. Tilmeldingsfristen er d. 1. april 2024.

Som landmand udvælger du de steder på dine arealer, hvor du ønsker at få sået Faunastriber - typisk på arealer, som er i kanten til marker. HUSK at anmelde din faunastribe i IMK – enten som en småbiotop eller blomster-/bestøverbrak.

Du pløjer eller fræser selv arealerne, der skal sås - helst umiddelbart før såning. Hvorvidt du ønsker en stribe midt i marken eller langs skel/hegn/skov eller andet, er helt op til dig. Vi anbefaler, at du anlægger din stribe eller dit areal op af eksisterende natur. Hvis der er en kile i marken, kan du med fordel lægge faunastriben der, så du både får ”rettet marken op” men også tilgodeser naturen mest muligt.

Er arealet anmeldt som blomster-/bestøverbrak vil såningen ske senest d. 30. april, mens arealer anmeldt som småbiotoper gerne må anlægges senere.

Da der både er enårige og flerårige plantearter i blandingen, må du gerne tænke ind i placeringen, at striben kan få lov at ligge i flere år. Det er meget vigtigt at striben får lov at stå mere end et år, for at komme faunaen til størst mulig gavn.

Læs mere om projektet, se billeder og film samt tilmelding på Faunastriber.dk

Du kan også følge initiativet på Facebook.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Emil Grøn Jensen Emil Grøn Jensen Naturrådgiver 96296628 61 67 82 38

Aktuelle arrangementer

HEJNSVIG – Naturpleje uden gødskning
HEJNSVIG – Naturpleje uden gødskning 27-05-2024 kl. 18:30

– Er afgræsning stadig en mulighed? Velkommen til en aften…

Samarbejdspartnere