Afgrødetab ved Vildtskader

Hjortevildt er for de fleste landmænd et kærkomment syn. Lokalt kan bestandene af kron- og dåvildt dog blive så store, at det kan medføre store afgrødeskader i marken. For at hindre omfattende skader, kan man som landmand derfor overveje hvilke afværgemidler der er bedst at anvende i det enkelte tilfælde.

Se eller download folderen om hvordan du nedsætter vildtskaderne på dine afgrøder.

Læs eller download rapporten om vildtskader herunder.

     

Samarbejdspartnere