Blomstrende enge ved Endrup

SAGRO har realiseret naturprojektet ”Blomstrende enge ved Endrup” i samarbejde med Lokalrådet i Endrup, Esbjerg Kommune og Varde Kommune. Derfor har SAGRO på et delareal søgt projektet: Blomstrende enge ved Endrup – SAGRO. Projektarealet, hvor der ryddes for uønsket opvækst er på 2,81 ha og har til formål at skabe og sikre lysåben habitatnatur gennem først rydning og dernæst afgræsning med kreaturer.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Samarbejdspartnere