Svarer-rapporten: Vil du kende dit klimaaftryk?

Den nyligt udgivne svarer-rapport, der giver faglige input til, hvordan en CO2-afgift på de biologiske processer i landbruget kan se ud, er kommet frem til tre modeller for, hvordan afgiften skal sammensættes. Uanset hvordan afgiften ender, vil det have indvirkning på dele af landbruget. For som Søren Søndergaard siger:

- Jeg forstår udmærket, at mine landsmandskolleger bliver ganske nervøse, når de læser rapporten. Det samme gælder vores virksomheder. Det handler om vores indtægts- og investeringsmuligheder. Hele vores fremtid. Derfor er det vigtigt at understrege, at rapporten er et fagligt indspark til en politisk proces. I den grønne trepart kan vi forhåbentlig blive enige om, at en CO2-afgift aldrig må fjerne den klimaeffektive landmands mulighed for at investere yderligere i grønne tiltag, sagde han umiddelbart efter offentliggørelsen. 

Hvis man som landmand allerede nu gerne vil have et overblik over, hvordan ens CO2 aftryk på bedriften er, står SAGROs team af rådgivere klar til at hjælpe. 

De kan nemlig guide i at bruge klimaberegningsværktøjet ESGreen Tool, som kan beregne klimabelastningen på CVR nummeret.

Programmet giver dig et overblik over bedriftens samlede udledninger og illustrere klimabelastningen igennem et klimaaftryk i CO2-ækvivalenter.

Beregningerne bygger på den enkelte bedrifts egne data, som overføres automatisk. Med værktøjet kan du som landmand beregne bedriftens aftryk og hvordan eventuelle ændringer i f.eks. fodring, gødningshåndtering, markdrift, nye teknologier - såsom energioptimering eller investeringer, kan påvirke klimaaftrykket positivt eller negativt.

Med ESGreen Tool kan du bl.a.:

  • Beregne den aktuelle klimabelastning på din landbrugsbedrift som antal CO2-ækvivalenter for hele bedriften – herunder også fordelingen på metan, CO2og lattergas.
  • Hurtigt få overblikket over de CO2-reducerende virkemidler, som har den største effekt.
  • Danne grundlag for prioritering af dine fremtidige klimaindsatser.
  • Beregne den aktuelle klimabelastning på en landbrugsbedrift pr. produktionsenhed.
  • Håndtere skov og læhegn, flere afgrøder, dyretyper, virkemidler.

Klima- og bæredygtighed er et område i konstant udvikling, og potentielle nye beregningsmetoder, viden og normer bliver derfor løbende indarbejdet i klimaværktøjet.

Kontakt vores rådgivere for at høre mere om mulighederne for at få beregnet dit klimaaftryk. 

Teamet, der sidder klar til at hjælpe, er: 

Alina Hoffmann - TLF: 20 24 99 97

Eva Tine Engelbreth -  TLF: 21 41 95 08 

Dorthe Carlsson - TLF: 20 31 57 68

Ann Katrine Nielsen - TLF: 29 35 52 77

Peter Pinstrup - TLF: 21 32 90 78

Klaus Bech Hunderup - TLF: 51 85 01 03

Charlotte From Katholm - TLF: 25 57 98 96

Jonas From Katholm TLF: 29 49 68 50

 

Værktøjet er sponsoreret af Forenet Kredit og Nykredit og udviklet af SEGES Innovation.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Eva Tine Engelbreth Eva Tine Engelbreth Planterådgiver 96 29 66 40 21 41 95 08

Samarbejdspartnere