300 ha ny natur på vej i Resen Kær

Udgivet d. 28-02-2022

Forundersøgelse til stort lavbundsprojekt i Resen Kær skal afgøre potentialet for op til 300 hektar ny natur til gavn for klimaet.

Resen Sognegård var rammen om et særligt møde. Struer Kommune og Holstebro Struer Landboforening havde nemlig inviteret lokale lodsejere til møde for at diskutere muligheden for at genskabe de tidligere moseområder i Resen Kær.

På mødet fortalte Mads Kjærstrup fra kommunen om mulighederne for at genskabe mosen. Kommunen kan søge midler hjem fra staten til et såkaldt lavbundsprojekt, hvor jorden i området atter gøres våd. Dette kan f.eks. ske ved at slukke pumperne i de to pumpelag, som i dag findes i Resen Kær. Herved vil der opstå en sø på over 40 hektar (kommunens største) midt i området. En anden mulighed er at afskære de dræn som i dag løber ned i Resen Kær, så drænvandet fra bakkerne rundt om kæret løber ud på terræn og risler ned i mosen. I et lavbundsprojekt kan lodsejerne blive kompenseret for at deres jord bliver vådere. De kan også vælge at sælge deres jord i projektområdet mod f.eks. at få bedre dyrkningsjord som erstatning.

Efter gennemgang af mulighederne, blev der serveret lækker kringle for de fremmødte, og så gik snakken ellers om projektet. Spørgelysten var stor, og de typiske spørgsmål gik på hvordan et muligt projekt ville påvirke området og den enkelte lodsejers ejendom. Det hele foregik i en god og konstruktiv tone, og Henning Sørensen fra Makholm opsummerede stemningen på mødet meget godt, da han konstaterede at han havde været med til at dræne området, men at han syntes at det var et godt projekt, og at han gerne ville være med til at gøre kæret vådt igen.

Udgangen på mødet blev at kommunen ansøger Landbrugsstyrelsen om midler til en såkaldt forundersøgelse, som dels skal undersøge de tekniske muligheder for at etablere et lavbundsprojekt, samt lodsejernes holdning til den foreslåede løsning. Deltagelse i et lavbundsprojekt er frivilligt, og det er derfor vigtigt at indrette projektet, så lodsejerne kan se sig selv i det.

Hvis forundersøgelsen peger på at der kan etableres et godt projekt, og lodsejerne er med på ideen, kan der potentielt skabes et naturområde på 300 hektar omkring Resen Kær. Et sådant område vil være til stor glæde for de lokale og besøgende, og gavne natur og biodiversitet samt ikke mindst klimaet.

- Det var en fornøjelse at være med til det møde, og opleve hvor stor opbakning der var fra alle lodsejere. Jeg er ganske fortrøstningsfuld omkring hvordan fremtidige projekter kan forløbe, hvis vi kommer til at samarbejde på dette niveau. For der skal mange flere projekter til, for der er stadig lang vej, siger Kristian Gade, der er formand for Holstebro Struer Landboforening.

Kontakt os

Få et godt råd fra en rådgiver

Anita Hingstman Rasmussen Anita Hingstman Rasmussen Miljø - og naturrådgiver 76 60 21 93 25 57 99 10


Tilmelding til nyhedsbrev


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere