50 landmænd blev klogere på hvordan de sænker bedriftens klimaaftryk

Udgivet d. 06-05-2022

En række oplægsholdere kom med forskellige bidrag til klimadagsordenen, og de fremmødte lærte om det nye klimaværktøj ESGreen Tool som blev taget i brug, da der var inviteret til Klimadag i Aulum.

Landbrugsdirektør Torben Lauridsen, Nykredit

Klimaindsats er nødvendig for fremtidig finansiering

Landbrugsdirektør Torben Lauridsen fra Nykredit slog i sit indlæg fast at de danske landmænd skal begynde at indstille sig på, at dokumentation af bæredygtighed i fremtiden bliver et krav for at opnå finansiering.

- Fra 2023 bliver bankerne målt på ESG, så der er ingen vej uden om udtalte han og fortsatte.

Heldigvis har I landmænd allerede arbejdet med grøn omstilling længe – måske bare uden at vide det, for mange af indsatserne er faktisk bare godt landmandsskab som for eksempel foderoptimering. Men man kommer ikke uden om at der også skal ske omstillinger for at komme i mål.

Nogle af de større indsatser er blandt andet udtagning af lavbundsjorde, som udleder store mængder CO2.

Mælkeproducent Anders Nørgård

En anden af oplægsholderne mælkeproducent Anders Nørgård fra Nørgård Agro ved Holstebro, fortalte om sin motivation for at arbejde med klima og bæredygtighed.

- Det her er en dagsorden, der rykker sig helt vildt hurtigt, og som mange landmænd heldigvis har taget til sig og arbejder med i det daglige. Når forbrugerne flytter sig så markant, skal vi selvfølgelig flytte med, sagde Anders Nørgård

Et af tiltagene på Nørgård Agro er bedriftens biogasanlæg, som kører på gårdens egne restprodukter samt levering fra en håndfuld andre i lokalområdet. 

Alt der er nyt er vanskeligt og biogasanlægget har givet mig grå hår på hovedet, men på den lange bane medvirker det til, at vi som erhverv ender med at have den bedste forretning fremadrettet udtalte Anders.

Fra venstre Anders Nørgård, forretningschef Margit Skovbjerg Berner fra SEGES, Torben Lauridsen fra Nykredit og Klima- og bæredygtighedsrådgiver Rasmus Frost fra SAGRO

Anders Nørgård var også en af deltagerne i et panel, som svarede på spørgsmål fra de fremmødte i salen. Og spørgelysten var stor, så der måtte kaldes til aftensmad flere gange, fordi debatten kørte – både til paneldeltagerne og rundt ved bordene.

Griseproducent Bertel Hestbjerg fra Holstebro håber at de øgede miljøkrav i samme grad slår igennem på de udenlandske markeder, så danske landmænd kan konkurrere på lige vilkår når forbrugerne skal vælge produkter i køledisken.

ESGreen Tool i praksis

Efter aftensmaden blev deltagere opdelt i fagområderne Gris, Kvæg og Mark. Inden for hver produktionsgren blev det synliggjort hvordan der med ESGreen Tool kan beregnes et CO2-aftryk og arbejdes databaseret og systematisk med en grøn omstilling på den enkelte bedrift.

Alt i alt en god Klimadag, med gode bud på hvordan vi sammen skaber et mere miljøvenligt og konkurrencedygtigt landbrug, som kan bidrage til Danmarks mål om at reducere udledningen af CO2.

De fremmødte blev bedt om at svare på hvor stor fokus der er på klimatiltagene i dag

Formand Kristian Gade fra Holstebro Struer Landboforening håber at deltagerne på Klimadagen i Aulum tager hjem med fornyet viden til at reducere CO2-udledningen fra bedriften og med lysten til at introducere ESG.

SAGROs kvægrådgiver Ann Katrine Nielsen fortalte hvordan ESGreen Toll kan bruges på kvægbedrifter

Griseproducent Bertel Hestbjerg fra Holstebro håber at de øgede miljøkrav i samme grad slår igennem på de udenlandske markeder

ESG STÅR FOR

Environment (miljøforhold), Social (socialt ansvar) og Governance (virksomhedsledelse)


Indlæs flere relaterede artikler

Samarbejdspartnere